INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Náhrada mzdy při karanténě

12.3.2020

Dle nařízení vlády musí pracovníky, kteří se vrátí z Itálie, zaměstnavatelé v práci omluvit. Ministerstvo zdravotnictví tak reaguje na šíření nákazy novým koronavirem. Karanténa je nemocenská dávka, avšak není totéž co eNeschopenka.

Dle zákona se karanténou rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy od ostatních fyzických osob, a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Karanténu nařizuje poskytovatel zdravotních služeb, který zjistí výskyt infekčního onemocnění nebo podezření na ně podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Zaměstnavateli zaměstnanec předloží potvrzení „Oznámení o nařízení karantény“, které mu vystaví ošetřující lékař nebo hygienik. Tímto potvrzením současně zaměstnanec uplatní u zaměstnavatele právo na náhradu mzdy/platu za prvních 14 dnů trvání karantény.

Karanténa je nařízena dvoutýdenní a zaměstnancům je poskytnuto 60 procent základu jejich průměrného výdělku. První dva týdny izolace náhradu výdělku vyplácí zaměstnavatel. Podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) platí stejná pravidla, pokud by se lidé v karanténě ocitli v jiné zemi EU či ve státě, s nímž má Česko smlouvu o zabezpečení. Nárok na náhradu odměny mají i lidé, kteří pracují na dohodu. Pokud karanténa trvá déle než dva týdny, náleží zaměstnanci nemocenské od příslušné okresní správy sociálního zabezpečení z denního redukovaného vyměřovacího základu.

Výše nemocenského od 15. dne činí za kalendářní den:

  • do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu,
  • od 31. dne do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu a
  • od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Zaměstnanec, který pobírá minimální mzdu 14 600 korun, by měl dostat za dva týdny karantény podle kalkulačky ministerstva práce zhruba 3 800 korun. Pracovníkovi vydělávajícímu kolem 25 000 korun, by měla náležet náhrada mzdy asi 6 500 korun. Zaměstnanci v karanténě musí dodržovat stanovená pravidla a být například na daném místě (doma). Firmy to mohou zkontrolovat.

Některé firmy mohou umožnit lidem v karanténě práci z domova. V takovém případě, by zaměstnancům měla být vyplácena plná výše výdělku.