INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ministerstva chtějí zabránit daňovým únikům

6.2.2014

Od ledna roku 2016 má vláda v úmyslu spustit přísnější pravidla pro ty podnikatelé, kteří obcházejí placení daní tím, že odvádějí část peněz do firem v daňových rájích. Podle „novoročního projevu“ Tomia Okamury  jen kvůli nelegálním únikům mizí z České republiky kolem 140 miliard nezdaněných korun. V porovnání s Evropskou unií jsou daňové úniky v naší republice největší. Vláda by se tedy měla snažit s těmito úniky bojovat.

Jedním z návrhů jsou přísnější pravidla, která budou platit při platbách na Seychely, Kypr či Maltu, kdy platby do těchto míst budou muset firmy hlásit finančním úřadu. Základem by měla být aktualizovaná vyhláška se seznamem rizikových států. Poplatníci budou povinni elektronicky informovat svůj finanční úřad vždy, když do dané země pošlou peníze. Následně dojde k prověření, zda se nejedná o daňové úniky, případně snahu skrýt skutečného příjemce peněz. Díky tomu by se budoucí vládě mohlo podařit vybrat více peněz na daních. Plán vysvětluje Bohuslav Sobotka: „Platba, která nebude nahlášena do systému, nebude následně daňově uznatelným výdajem.“  Podobný systém je již zaveden například ve Španělsku.

Kvůli nákladům firem na zvýšenou byrokracii by měl být zaveden limit, od kterého se bude povinnost uplatňovat. Limitem by mohlo být 700 tisíc korun, jako je tomu v jiných případech.  Již za vlády Petra Nečase se pravidla pro daňové ráje zpřísnily – od ledna minulého roku se zavedla pětatřicetiprocentní srážková daň na všechny platby do zemí, s nimiž nemá Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Díky tomuto opatření se podařilo získat do státního rozpočtu navíc asi 700 miliónů korun za rok. Na destinace patřící do Evropské unie toto opatření avšak nedosáhne. Jsou to pro podnikatele velmi oblíbená místa, jako je Lucembursko, Kypr a Malta.

Ministerstvo vnitra a financí sestavuje stálý tým pro boj s daňovými úniky, zejména v případě neodvedené daně z přidané hodnoty a daně spotřební. Ve stálém týmu, jež má začít fungovat do půl roku, by měli být úředníci finanční správy, policisté a celníci.

„Ti lidé by společně koordinovali postupy a zároveň někde, kde k tomu mají zákonnou možnost, sami prováděli ty úkony, které jsou potřebné v podstatě k zamezení daňového úniku,“ řekl televizi generální ředitel Generálního finančního ředitelství Jan Knížek.