INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kontrolní hlášení v roce 2019

18.4.2019

V letošním roce platí určité novinky týkající se i kontrolních hlášení. V dnešním článku si jednotlivé změny popíšeme.

Obsah kontrolního hlášení zůstává nezměněn. Došlo ovšem k aktualizaci názvů a popisů některých částí a především také XML struktura formuláře, a to v části A.4. KH (Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 s hodnotou nad 10 000 Kč včetně daně a všechny provedené opravy v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit) a B.2. KH (Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10 000 Kč včetně daně a všechny opravy odpočtu v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit), pokud jde o rozšíření možností oprav u nedobytných pohledávek.

Nová XML struktura kontrolního hlášení bude ovšem účinná od 1.října 2019. Všechna kontrolní hlášení podávána do 30.9.2019 budou podávána prostřednictvím stávající struktury kontrolního hlášení. Kontrolní hlášení podávána od 1.10.2019 budou již podávána prostřednictvím nové XML struktury kontrolního hlášení.

Daňový balíček obsahuje i opatření, které omezuje správce daně. V případě, že finanční úřad nevydá platební výměr do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti, povinnost podnikatele uhradit pokutu zanikne.

Došlo i k rozšíření pokut. V případě, že nepodá plátce kontrolní hlášení ve stanové lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:

  • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

Pokuty lze odpustit. V minulosti platilo, že kdo dostal jednu z výše zmíněných pokut a dále ztěžoval nebo mařil správu daní, mohl mu finanční úřad udělit další pokutu do výše 500 000 korun. V současnosti již není nutné, aby podnikat nejprve dostal jednu „základní pokutu“ a při závažném ztěžování nebo maření daní může dostat rovnou pokutu půl milionu korun.