INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kontrolní hlášení k DPH

8.3.2018

Ti, kteří odvádějí daň z přidané hodnoty, mají povinnost podávat kontrolní hlášení. Měsíční plátci už ho museli poslat správci daně do pondělí 26. února, kvartální plátci mají čas až do 25.dubna.  Kontrolní hlášení je zavedeno již od 1.ledna 2016 a poprvé se podávalo za zdaňovací období leden 2016.  Kontrolní hlášení je upraveno § 101c až § 101k zákona o dani z přidané hodnot. Zjednodušeně lze říci, že kontrolní hlášení hlavně představují výkazy o všech přijatých i vydaných fakturách.

Jak již bylo napsáno, povinnost podat kontrolní hlášení dopadá v určitých případech pouze na plátce DPH. Kontrolní hlášení nemusí tedy podávat identifikované osoby a podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH.

Plátce daně má povinnost podat kontrolní hlášení pokud:

  • uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
  • přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
  • ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň, uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně, nebo investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato.

Součástí kontrolního hlášení je kromě výše DPH a základu daně i například daňové identifikační číslo dodavatele a odběratele nebo den, kdy má plátce povinnost přiznat DPH. Plátci daně musí kontrolní hlášení posílat elektronicky. Ti, kteří dodávají zboží za hranice (osobám či firmám, které jsou registrovaní k dani v jiném státě EU) musí odevzdat ještě tzv. souhrnné hlášení.

Pokud neodevzdáte kontrolní hlášení v řádném termínu, zaplatíte pokutu ve výši jednoho tisíce korun (v případě, že ho odevzdáte sami od sebe). Pokutu ve výši deseti tisíc korun můžete dostat, pokud formulář dodáte v náhradní lhůtě na vyzvání úřadu. Ti, co nepodají tzv. opravné či následné hlášení, budou pokutováni částkou až 30 tisíc korun.