INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kmenové listy v s.r.o.

25.5.2017

Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše jejich nezaplaceného vkladu. Výše podílů jednotlivých společníků se může samozřejmě lišit. Ve společenské smlouvě se určí různé druhy podílů a jejich obsah. Podíl společníka může být představován kmenovým listem.  Kmenový list je cenný papír, který lze vydat pouze k podílům na společnosti s ručením omezeným.

V současnosti neustále roste zájem o kmenové listy, jejichž vydání umožňuje od roku 2014 zákon o obchodních korporacích.  V podstatě se tento cenný papír chová jako akcie na jméno.

Náležitosti kmenových listů:

  • označení, že se jedná o kmenový list
  • jednoznačná identifikace společnosti
  • výše vkladu připadající na podíl
  • jednoznačná identifikaci společníka
  • označení podílu, k němuž je kmenový list vydán,
  • označení kmenového listu, jeho číslo a podpis jednatele nebo jednatelů. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění

Současné právní předpisy umožňují skrytí skutečných vlastníků firem prostřednictvím vydání kmenových listů. Kmenový list je totiž možné neomezeně převádět. „Převádí se předáním a rubopisem s jednoznačnou identifikací nabyvatele. Kmenový list, resp. obchodní podíl, se převádí předáním a zjednodušuje a zlevňuje převody obchodních podílů. Do doby, než je kmenový list předložen společnosti, přičemž není určena řádná lhůta, je podíl fakticky anonymní a identita skutečného majitele by nemusela být zjistitelná až do chvíle, kdy bude chtít vykonávat vůči společnosti svá práva,“ vysvětluje analytička Bisnode Petra Štěpánová. Podpis převodce na rubopisu nemusí být ani úředně prověřen a lze ho datovat i zpětně.

Převod kmenových listů je možný i bez vědomí ostatních společníků a bez nutnosti zápisu nového nabyvatele kmenového listu do veřejného obchodního rejstříku. Konečný vlastník tak nemusí být v obchodním rejstříku vůbec vidět. V případě, že nastane nutnost zúčastnit se valné hromady, bude muset společník kmenový list společnosti předložit a jednatel by měl na základě tohoto provést zápis do aktuálního seznamu společníků.