INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kdy máte povinnost platit DPH

9.6.2013

Důvodů, proč se registrovat k placení DPH je celá řada. Pokud je Váš podnikatelský záměr zatím jen ve fázi plánů, nebo jste již učinili první kroky, je dobré vědět, kdy je ten pravý čas k registraci k DPH. Nejčastějšími důvody k registraci jsou:

  • překročení obratu
  • členství ve skupině nebo sdružení, kde jsou ostatní osoby plátci DPH
  • pokračování v podnikatelské činnosti osoby, která byla plátcem DPH
  • dobrovolná registrace

Prvním důvodem k registraci k DPH je překročení obratu. Podle novely zákona se stává plátcem každý, jehož obrat dosáhne hodnoty 750 000,- Kč. Tato výše by měla platit od 1. ledna 2016. V současné době je limit stále 1 000 000,- Kč za období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích (nikoliv za kalendářní rok). Přihlášku k registraci k DPH je třeba podat 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byl překročen stanovený obrat.Pro nové pláce DPH bude zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc (ne už čtvrtletí, jako tomu bylo před rokem 2013). Pokud osoba povinná k dani překročí stanovený obrat, ale přitom nesplní svou registrační povinnost, tj. nepředloží ve stanoveném termínu přihlášku k registraci, bude zaregistrována zpětně. Za pozdní podání daňového přiznání a pozdní zaplacení daně ale vzniknou plátci sankce podle daňového řádu.

Pokud subjekt není plátcem, ale pořídí zboží z jiného členského státu (nad limit 326 000 Kč) nebo zboží podléhající spotřební dani, přijme službu od osoby neusazené v tuzemsku (touto osobou nově už není jen osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, ale stačí, aby byla osobou povinnou k dani) nebo od zahraniční osoby, či naopak poskytne službu s místem plnění mimo tuzemsko, stává se identifikovanou osobou. Identifikovaná osoba bude mít ve srovnání s plátcem pouze určité (omezené) povinnosti. V případě tuzemských plnění budou identifikované osoby nadále vystupovat v postavení neplátce. Nebudou mít tedy povinnost u tuzemských plnění uplatňovat DPH na výstupu, ale tyto osoby nebudou mít ani nárok na odpočet daně.

Plátcem DPH se lze stát i dobrovolně, pokud je to pro podnikatele výhodnější než být neplátcem či identifikovanou osobou. I u dobrovolných plátců platí, že zdaňovacím obdobím je od roku 2013 kalendářní měsíc.