INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kdo musí a kdo nemusí podat daňové přiznání

16.3.2018

Daňové přiznání musí podat každá fyzická osoba, jejíž roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly hranici 15 000 Kč. Povinnost se vztahuje i na osoby, které nedosáhly zmíněné hranice, avšak vykázaly daňovou ztrátu. Zaměstnanci jsou povinni podat daňové přiznání, pokud měli příjmy ze zaměstnání od více zaměstnavatelů souběžně. Daňové přiznání jsou povinni podat i ti zaměstnanci, kteří u svého zaměstnavatele nepodepsali prohlášení k dani. Přiznání jsou rovněž povinny podat ty fyzické osoby, kterým kromě příjmů ze zaměstnání plynuly i další příjmy (např. z podnikání či nájmu), jejichž výše za kalendářní rok překročila částku 6 000 Kč.

Daňové přiznání za rok 2017 tedy nemusíte podat v případě kdy:

 • Vaše roční příjmy nepřesáhly hranici 15 000 Kč.
 • Jste dosáhli pouze příjmů ze zaměstnání, a to pouze od jednoho nebo postupně od více zaměstnavatelů, u kterých jste podepsali prohlášení k dani.
 • Vaše ostatní příjmy (například z podnikání nebo z pronájmu) nepřesáhly částku 6 000 Kč.
 • Máte příjmy pouze ze závislé činnosti, které plynou ze zahraničí, a které jsou zároveň dle příslušné mezinárodní smlouvy vyňaty ze zdanění.
 • Jste po celý rok pobírali pouze osvobozené příjmy, mezi které patří například nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky apod.
 • Máte pouze příjmy, které jsou zdaněny srážkovou daní. Jsem patří například příjmy plynoucí z dohod o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč, u kterých jste nepodepsali prohlášení k dani. 

V některých případech se daňové přiznání vyplatí podat, i když tak ze zákona činit nemusíte. Mezi tyto případy patří situace kdy:

 • jste během roku jako zaměstnanec skončili v zaměstnání a strávili jste tak nějaký čas na úřadu práce,
 • si studenti při studiu přivydělávají,
 • jste byli několik měsíců v kalendářním roce nemocní,
 • odcházíte nebo se naopak vracíte z mateřské dovolené zpět do zaměstnání,
 • máte nárok na uplatnění nezdanitelných částí základu daně (dary, úroky, příspěvek na doplňkové penzijní spoření apod.).