INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kdo a jak často kontroluje chod firem?

5.5.2013

Může se to stát každému, který vlastní či spoluvlastní firmu nebo obchod. Chodíte do práce, platíte daně, nájem a všechny poplatky spojené s chodem podnikatelské jednotky, a pak to jednoho dne přijde. Kontrola v podobě osoby z inspektorátu práce, finančního úřadu nebo České obchodní inspekce. A Vy máte brouka v hlavě a ten neustále hlodá a hlodá a Vám vyvstane na mysli spousta zneklidňujících otázek. „Odvádím všechny poplatky ve stanovené výši a včas? A co moje účetnictví? Je stoprocentní a bez chyb?“

V takové situaci i ten nejjistější podnikatel či drobný živnostník po dobu kontroly znejistí. Jak ukazují statistiky, četnosti daňových kontrol mají vliv na nemocnost pracovníků, na součinnost jednotlivých daňových subjektů při prováděné kontrole, na celkové klima na pracovišti. Pokud patříte mezi ty, kteří mají již daňovou kontrolu za sebou, víte, co Vás čeká příště a co do té doby zlepšit. Pokud Vás však daňová kontrola zatím nenavštívila, je užitečné vědět, jak vlastně probíhá a na co se připravit.

Začneme legislativou. Způsob provádění daňové kontroly upravuje zákon č. 280/2009 Sb.,
daňový řád. Daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem
k účelu kontroly nejvhodnější. Na co velice často daňový subjekt zapomíná, a co je příčinou doměření či dalších nesrovnalostí jsou jeho práva. Mezi nejdůležitější práva daňových subjektů v průběhu daňové kontroly patří:

  • právo být přítomen každému jednání správce daně se zaměstnanci
  • předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky
  • podávat námitky proti postupu pracovníků správce daně
  • klást svědkům otázky
  • vyjádřit se před ukončením kontroly ke kontrolnímu zjištění a navrhnout jeho doplnění

Na závěr každé kontroly sepíše kontrolor zprávu o daňové kontrole, kterou kontrolovaný daňový subjekt stvrdí svým podpisem. V tomto okamžiku ztrácí všechna výše uvedená práva. Proto je vhodné vyžádat si dostatečnou časovou lhůtu k jejímu prostudování. V žádném případě se nenechte donutit k okamžitému podpisu. Je třeba říci, že intervaly provádění kontrol se oproti roku 2011 prodloužily. Rájem tzv. šedé ekonomiky je Praha 2, kam přijde kontrola z finančního úřadu průměrně jednou za necelá čtyři století. Mafiáni by se měli naopak vyhýbat Mnichovu Hradišti nebo Konici na Prostějovsku, kde může finanční kontrola přijít každých dvanáct či třináct let.

Závěrem lze říci, že na četnost daňových kontrol má vliv zejména lokalita, ve které je umístěn Váš podnik. A pokud jste znalí a jistí svých povinností, nemáte se čeho obávat.