V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Jsou připraveny dotace pro obce postižené letošní bouří

5.9.2013

Ministerstvo pro místní rozvoj nedávno informovalo o možném poskytnutí dotací pro obce, na jejichž území vznikly škody z důvodu srpnových silných bouří, které proběhly 5. a 6. srpna. Tyto obce mohou zažádat o příspěvek ve výši 30 000 Kč, a to na opravu bytu určeného k trvalému bydlení.

Tento příspěvek je v podstatě aktualizací výzvy Ministerstva pro místní rozvoj k podávání žádostí o dotace v rámci programu Podpora bydlení při živelní pohromě, protože tato výzva původně sloužila jako pomoc pro obce (domácnosti) postižené povodněmi. Nově byla rozšířena o pomoc poškozeným tornádem na Krnovsku v červnu 2013 a výše zmíněnými bouřemi v srpnu 2013.

A jak se žádost o dotaci podává? Administrativní proces zůstal i oproti původní výzvě nezměněn. To znamená, že žádost o tuto dotaci podávají obce na Ministerstvo pro místní rozvoj. Na žádosti obec uvede seznam postižených domácností a jejich podpisy. Nakonec na základě předložených faktur a účtů občané obdrží příspěvek do maximální výše 30 000 korun na domácnost.

Další informace naleznete na http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Statni-pomoc-po-zivelni-nebo-jine-pohrome/Program-Podpora-bydleni-pri-zivelni-pohrome

Pokud byl ale živelní pohromou v tomto roce postižen i obecní nebo krajský majetek, je možné využít podprogramu MMR ČR „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013“.

Více zde: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelnich-p