INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Jsou připraveny dotace pro obce postižené letošní bouří

5.9.2013

Ministerstvo pro místní rozvoj nedávno informovalo o možném poskytnutí dotací pro obce, na jejichž území vznikly škody z důvodu srpnových silných bouří, které proběhly 5. a 6. srpna. Tyto obce mohou zažádat o příspěvek ve výši 30 000 Kč, a to na opravu bytu určeného k trvalému bydlení.

Tento příspěvek je v podstatě aktualizací výzvy Ministerstva pro místní rozvoj k podávání žádostí o dotace v rámci programu Podpora bydlení při živelní pohromě, protože tato výzva původně sloužila jako pomoc pro obce (domácnosti) postižené povodněmi. Nově byla rozšířena o pomoc poškozeným tornádem na Krnovsku v červnu 2013 a výše zmíněnými bouřemi v srpnu 2013.

A jak se žádost o dotaci podává? Administrativní proces zůstal i oproti původní výzvě nezměněn. To znamená, že žádost o tuto dotaci podávají obce na Ministerstvo pro místní rozvoj. Na žádosti obec uvede seznam postižených domácností a jejich podpisy. Nakonec na základě předložených faktur a účtů občané obdrží příspěvek do maximální výše 30 000 korun na domácnost.

Další informace naleznete na http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Statni-pomoc-po-zivelni-nebo-jine-pohrome/Program-Podpora-bydleni-pri-zivelni-pohrome

Pokud byl ale živelní pohromou v tomto roce postižen i obecní nebo krajský majetek, je možné využít podprogramu MMR ČR „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013“.

Více zde: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelnich-p