INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Insolvenční zákon - připravované změny

15.7.2013

 V roce 2006 nabyl platnosti insolvenční zákon, neboli zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů. Společně s ním byl upraven i zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. V dnešních dnech však poslanci jednají o novele těchto zákonů, které by měly zefektivnit průběh insolvenčního řízení.

Novela prošla druhým čtením v Poslanecké sněmovně ČR. První významnou změnou je ustanovování insolvenčního správce, která se má promítnout v § 25 odst. 2. Návrhem je zavedení tzv. rotačního způsobu stanovení insolvenčních správců na základě teritoriálního rozložení. Cílem je zefektivnit výběr insolvenčních správců na základě jejich zaměření na konkrétní druh řešení úpadku, přičemž se klade důraz na stejnou úroveň kvalifikace všech insolvenčních správců (správci musí stejně kvalifikovaně vykonávat svoji činnost). Dále se jedná o změnu výše odměny insolvenčních správců, která by se měla zvýšit (přesná výše odměny zatím není stanovena).

Další změna souvisí s ustanovením věřitelských orgánů. Novela má ošetřit situace, při kterých se věřitelé neangažují do funkce věřitelského orgánu, čímž zvyšují transakční náklady řízení (funkci za ně musí vykonávat insolvenční soud).

Snížit transakční náklady insolvenčního řízení by měla i změna ve vztahu insolvenčního a exekučního řízení. Jedná se konkrétně o vymezení tohoto vztahu, aby se předešlo duplicitním nákladům v případě obou řízení souběžně. Novela navrhuje povinnost nenařizovat exekuční řízení po vyhlášení úpadku.

Poslední významné změny se týkají způsobu řešení úpadku. V případě oddlužení se navrhuje, aby fyzická osoba nepodnikatel mohla do insolvenčního řízení zahrnout i  majetek z podnikání, což dosavadní zákon nepovoloval. Navíc je upraven i § 408, který by měl rozšířit myšlenku společného jmění manželů a jeho postavení v případě oddlužení. Novela zákona také upravuje kritéria pro povolení způsobu řešení úpadku reorganizací, a sice má v plánu tato kritéria zmírnit, a tím umožnit více podnikatelským subjektům možnost ozdravění.

Na závěr je nutno zmínit, že se novela insolvenčního zákona snaží o harmonizaci s jinými zákony, především s nově vznikajícím občanským zákoníkem.

Zdroj: Insolvenční zákon [online]. [cit. 11.7.2013]. Novela insolvenčního zákona. Dostupné z: http://insolvencni-zakon.justice.cz/downloads/novinky/novela_insolvencniho_zakona.pdf