INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Fungování kurzarbeitu

7.4.2020

Vláda schválila další opatření na boj s ekonomickými dopady epidemie COVID-19. Jedná se o tzv. kurzarbeit, kdy stát proplatí mzdy zaměstnanců firem, které jsou postiženy dopady koronavirové epidemie. Státní příspěvek na mzdy má bránit propuštění zaměstnanců. K dispozici jsou dva typy podpor.

První typ podpory je určen pro uzavřené provozovny a zaměstnance v karanténě. V takovém případě stát vyplatí 80 % náhrady mzdy do 39 000 korun. Finanční příspěvek se bude vyplácet po dobu nařízeného uzavření. Druhý typ podpory je pak zaměřen na podniky, u kterých došlo k výpadku surovin či poptávky. Tyto podniky získají příspěvek ve výši 60 % náhrady mzdy, a to do 29 000 korun. Podpora se stanoví ze superhrubé mzdy.

Stát by měl firmám vyplácet dva druhy příspěvků na mzdy za období od 12. března do konce dubna. Firmy mohou žádat o pomoc od 6. dubna. Příspěvky od státu by úřady práce mohly začít vyplácet po 10. dubnu.

„Vláda tak vyslyšela volání podnikatelů po vyšších limitech náhrad, aby byla zachována i konkurenceschopnost firem s vyšší přidanou hodnotou a vyšší mzdovou hladinou. V současné chvíli je klíčové, aby státní správa opatření co nejrychleji zúřadovala a konkrétní pomoc, respektive peníze co nejdříve viděli podnikatelé na svých účtech. Mnoho podnikatelů se nachází na samé hraně existence a každý den prodlení by pro ně mohl být poslední kapkou,“ uvedl šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Příspěvek se poskytuje výhradně na zaměstnance, kteří jsou v době, kdy zaměstnavatel podává vyúčtování, stále jeho zaměstnanci a nebyla jim ke dni podání tohoto vyúčtování dána výpověď, ani nejsou ve výpovědní době.

Žádosti lze podat jen elektronicky prostřednictvím webových stránek úřadu práce. Zde firma pošle vyúčtování vyplacených náhrad, mezd a odvodů se seznamem pracovníků, na které chce peníze od státu.  Po vyplnění žádosti se vygeneruje dohoda o poskytnutí příspěvků.  Úřad práce údaje ověří, podepsanou dohodu pak doručí do datové schránky či mailem lidem s uznaným elektronickým podpisem.