INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Exekučním srážkám se nevyhnou ani důchody a nemocenská

19.3.2015

Okresní správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) může provádět exekuce i z nemocenských dávek či důchodů. Dokonce jejich počet a výše srážek neustále stoupá. V dnešním článku si můžete přečíst informace, z čeho lze srážky provést.

Z důvodu nařízení exekuce a insolvence v loňském roce provedly okresní správy sociálního zabezpečení srážky celkem z 88 682 dávek nemocenského pojištění. Oproti roku 2013 je to téměř o 27 tisíc exekučních a insolvenčních srážek více. V loňském roce se pro zajímavost na srážkách vybralo téměř 122 milionů korun.

Exekuční srážky jsou samozřejmě omezeny. Srážet se dá maximálně do hranice tzv. nezabavitelného minima. Tzv. nezabavitelné minimum se skládá ze dvou složek. První složkou je životní minimum jednotlivce, které podle zákona o životním a existenčním minimu činí 3 410 korun. Druhá složka se skládá z normativních nákladů na bydlení jednotlivce, které podle zákona o státní sociální podpoře činí 5 767 korun. Na osobu povinnou se nezabavitelná částka vypočítá jako dvě třetiny z celkové částky. Výsledkem je tedy 6 118 korun.

Srážky z dávek nemocenského pojištění se provádějí z dávky za celý kalendářní měsíc. Pokud tedy trvá nárok na výplatu nemocenského a potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti je vystaveno k jinému než k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci, okresní správa sociálního zabezpečení musí počkat na doručení dalšího potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti. Toto je praktikováno z důvodu osvědčení trvání nemoci po celý kalendářní měsíc.

Exekučním srážkám podléhají i všechny druhy důchodu. Tedy jak důchod starobní, tak i invalidní, pozůstalostní i příplatky k důchodu. Česká správa sociálního zabezpečení splátky dluhu strhává z důchodu až do doby, než je pohledávka splacena včetně úroků a nákladů řízení. Srážky se provádí po obdržení exekučního příkazu. I zde platí nezabavitelné minimum. Proto tedy ČSSZ u více než 40 tisíc důchodů eviduje exekuční titul, nicméně srážky prozatím provést nemůže.