INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Evidence náhradního plnění

17.12.2019

Zaměstnavatelé s více než 25 lidmi musí zaměstnávat minimálně čtyři procenta lidí se zdravotním postižením. Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5násobek průměrné mzdy. Pokud zaměstnavatel nezaměstná příslušný počet osob se zdravotním postižením, může využít tzv. náhradní plnění.  Náhradní plnění znamená to, že firma odebírá výrobky nebo služby od organizace, která zaměstnává více než 50 procent osob se zdravotním postižením, případně od postiženého, který podniká jako OSVČ. Dalším možným řešením je odvést patřičnou finanční částku do státního rozpočtu. Často jde o kombinaci uvedených možností.

Od října letošního roku již bylo spuštěno nové Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí, jež nahradilo dosavadní portály. Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí přinesl ve vztahu k chráněnému trhu práce některé inovace, které se dotkly evidence náhradního plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle ustanovení § 84 zákona o zaměstnanosti. Do tohoto portálu je možné se přihlásit dvěma způsoby. První možností je prostřednictvím systému e-identita (portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci), druhou možností je prostřednictvím informačního systému datových schránek.

Zaměstnavatelé uznaní za zaměstnavatele na chráněném trhu práce mají podle ustanovení § 78 odst. 6 písm. d) zákona o zaměstnanosti povinnost předkládat Úřadu práce České republiky roční zprávu o své činnosti, a to vždy do 15. července následujícího kalendářního roku. V rámci Jednotného portálového řešení práce a sociálních věcí můžou roční zprávu zadávat od 28. června 2019 do speciálně připravené aplikace. Úřad práce tuto možnost preferuje, neboť informace zadané do připravené aplikace umožní vyhodnotit situaci v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

V případě nesplnění povinnosti vypočítat plnění, vyplnit příslušný tiskopis a včas odvést peníze do státního rozpočtu, zaměstnavateli hrozí nemalá pokuta. Za nezaměstnávání zdravotně postižených osob může být vyměřena pokuta až do výše 1 000 000 korun, za neplnění oznamovacích povinností (např. nepodání předepsaného tiskopisu) až do výše 100 000 korun. Kontrolu provádí příslušné úřady práce i inspektoráty práce.