INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dotace z programu TRIO a TREND

2.5.2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výsledky čtvrté veřejné soutěže v programu TRIO. Tento program podporuje projekty průmyslového výzkumu a vývoje řešené podniky ve spolupráci s výzkumnými organizacemi, a to v oblastech tzv. klíčových technologií, jako jsou pokročilé materiály, nanotechnologie, nano a mikroelektronika, průmyslové biotechnologie či fotonika. Každý projekt musí končit výsledkem uplatnitelným v praxi (např. prototypem, ověřenou technologií atd.), program tak přímo přispívá k udržení a posílení konkurenční pozice českých podniků v řadě hospodářských odvětví.

Na program je alokováno celkem 6,1 miliardy korun. Projekty mohou být maximálně čtyřleté s termínem ukončení nejpozději v prosinci 2022. Ve výzvě celkem uspělo 154 projektů českých podniků.

V květnu letošního roku by také měla být vyhlášena výzva v novém resortním programu ministerstva průmyslu TREND, který bude implementovat Technologická agentura ČŘ. Nový program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND naváže na program TRIO. Cílem tohoto programu je zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost podniků, především rozšíření jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

V programu TREND bude alokováno téměř deset miliard korun. Program bude trvat od 1.ledna 2020 do konce roku 2027. Předpokládaná délka trvání projektů v Programu je maximálně 60 měsíců. Podporované projekty v rámci programu TREND:

  • Výrobní technologie (Pokročilé výrobní technologie, Pokročilé materiály, Nanotechnologie, Průmyslové biotechnologie)
  • Digitální technologie (Mikro a nanoelektronika, Fotonika, Umělá inteligence)
  • Kybernetické technologie (Zabezpečení a konektivita)

„Jsem ráda, že se nám daří realizovat konkrétní kroky ke zlepšení konkurenceschopnosti české ekonomiky a k tomu stát se zemí skutečných inovačních lídrů. Programy podpory výzkumných a vývojových aktivit podniků jsou významným stimulem pro domácí podniky. V době, kdy se ekonomicky daří, je nezbytné myslet na budoucnost a stále zkoumat a vyvíjet nové technologie, postupy, materiály atd. Právě tyto dotace budou mít pozitivní dopad v době očekávaného zpomalení ekonomiky v příštích letech a pomohou k posílení pozice českých firem,” uvedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.