INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dotace na podnikové vzdělávání

29.3.2023

Ministerstvo práce a sociálních vyhlásilo další výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus s názvem Podnikové vzdělávání. Na projekty je celkem alokováno 1,6 miliardy korun. Cílem je další profesní vzdělávání zaměstnanců, konkrétně pak realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání. Projekty mohou být realizovány na celém území České republiky.

Realizace projektů by měla proběhnout od března příštího roku, nejdéle po dobu 24 měsíců. V rámci dotace lze získat jeden až 6 milionu korun. Stejně jako v předchozím období je u výzvy využita zjednodušena forma vykazování prostřednictvím jednotkových nákladů.

Dotační program je určen pro:

  • obchodní korporace
  • státní podniky a organizace
  • OSVČ
  • evidované právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí a pokud k datu vyhlášení výzvy prokazatelně existují minimálně jeden rok.

Podporované aktivity:

  • kurzy v oblasti měkkých a manažerských dovedností
  • jazykové vzdělávání
  • technické a další odborné vzdělávání
  • důraz je kladen na aktivizaci zaměstnanců starších 55 let

Podpora se nevztahuje na vzdělávání v oblastech digitálních (počítačových) dovedností. Na tuto problematiku je vyčleněno 6,5 miliard korun v Národním plánu obnovy.

Podmínkou pro získání dotace je zapojení pouze zaměstnanců s pracovní smlouvou, smlouvou o výkonu funkce nebo o služebním poměru. Míra podpory se u konkrétních projektů bude pohybovat od 85 % v nejméně rozvinutých krajích, přes 70 % ve více rozvinutých krajích, po 40 % v Praze.