INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dobrovolné sociální pojištění

3.7.2018

V některých případech není nutné platit sociální pojištění. Někdy se ovšem vyplatí platit si pojištění dobrovolně. Je vhodné ho využít především jako prostředek ke splnění doby potřebné pro vznik nároku na důchod.

Každý, kdo má příjem z výdělečné činnosti (ze zaměstnání nebo podnikání) musí hradit sociální pojištění. Za zaměstnance odvádí pojištění zaměstnavatel, podnikatelé si ho platí sami. Platba sociálního pojištění se netýká nezaměstnaných registrovaných na úřadu práce, či žen v domácnosti.

Účast na sociálním pojištění (důchodovém pojištění) je jednou z podmínek pro přiznání starobní penze. Je nutno vzít v potaz to, že do důchodu se ani nezapočítávají tyto doby:

  • druhý rodič pečující o stejné dítě do 4 let jako první rodič 
  • lidé mající příjem bez platby sociálního pojištění (především příjmy z nájmu, příjmy z kapitálových investic)
  • lidé, kteří si udělají déletrvající neplacenou dovolenou 
  • lidé studující jak na začátku kariéry, tak později

Naopak náhradní doba pojištění je období, ve kterém neodvádíte žádné pojistné, a přesto se započítávají do potřebných let pojištění pro důchod. Jedná se například o:

  • péči o dítě do čtyř let věku
  • péči o osobu mladší deseti let závislou na péči jiné osoby
  • péči o osobu v II. až IV. stupni závislosti 
  • evidenci na úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, po dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, nebo v rozsahu maximálně tří let po dobu, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží – doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod; doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nenáležela před dosažením 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše jednoho roku
  • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně

V některých situacích lze pojištění doplatit i zpětně.  Pokud jste byli evidováni na úřadu práce a nepobírali jste podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, lze pojištění doplatit zpětně bez jakéhokoliv omezení. Stejně tak je možné zpětně doplatit studium na střední a vysoké školy (ovšem jen období, které jste na studiích strávili po dosažení plnoletosti). Co se týče práce v cizině, práce pro zahraničního zaměstnavatele nebo dlouhodobé dobrovolnické služby, lze si zpětně doplatit maximálně dva roky.

V případě, že nedosáhnete v době důchodového věku na potřebných 35 let pojištění, je možné s dobrovolným sociálním pojištěním na dobu 30 let, ale bez započítání náhradních dob. Pro odchodu do důchodu a pět let později stačí 15 let pojištění bez započítání náhradních dob oproti potřebným 20 letům.

Pokud se rozhodnete dobrovolné důchodové pojištění platit, jste pouze omezeni minimálním vyměřovacím základem. V letošním roce je to částka 7 495 korun. Pojistné pak činí 28 procent – tedy 2 099 korun. K dobrovolnému důchodovému pojištění se přihlásíte na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště.