INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dlouhodobé ošetřovné lze čerpat již v červnu

29.5.2018

Nová nemocenská dávka – tzv. dlouhodobé ošetřovné začne platit již od června. Okruh příjemců dlouhodobého ošetřovného se oproti krátkodobému ošetřovnému zároveň rozšíří o další členy rodiny žijící mimo společnou domácnost. Tento příspěvek bude možné čerpat až tři měsíce. Dle ministerstva práce by si ošetřovatelské volno mohlo ročně vybrat až 30 tisíc lidí. Státní kasu by to vyšlo až 1,8 miliardy korun.

V České správě sociálního zabezpečení kvůli vyřizování dlouhodobého ošetřovného přibylo 60 pracovních míst. Úřad testuje nové počítačové programy, školí úředníky a připravuje tiskopisy. Poslankyně Jana Pastuchová (ANO) se obává, že při zavádění dlouhodobého ošetřovného mohou nastat problémy. „Je to strašná zátěž. Neumím si představit, jak to ČSSZ bude dál dělat,“ řekla. Hospodářská komora České republiky ošetřovatelské volno kritizuje. Firmy se potýkají s nedostatkem zaměstnanců a tato nová dávka by situaci mohla ještě zhoršit. Dále se obává jejího zneužití.

V současnosti bylo možné čerpat pouze krátkodobé ošetřovné, a to maximálně devět dní. Výjimka platí pouze pro rodiče samoživitele pečující o dítě mladší šestnácti let, které nedokončilo povinnou školní docházku – v tomto případě je vypláceno ošetřovné maximálně 16 kalendářních dnů.

Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude mít nemocensky pojištěná osoba, která z důvodu péče o nemocného, nemůže vykonávat žádné zaměstnání, případně nemůže vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Volno lze získat na péči o člověka, který strávil alespoň týden v nemocnici a lékař usoudí, že by pacient potřeboval alespoň ještě jeden měsíc celodenního ošetřování. Nová nemocenská dávka bude vyplácena ve výši 60 procent základu příjmu. Ošetřovaná osoba musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě.

Příspěvek na dlouhodobé ošetřovné bude moci čerpat pojištěnec, který je manželem, manželkou, registrovaným partnerem či partnerkou ošetřované osoby nebo jakýkoli další člověk žijící s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti. Na ošetřovné bude mít dále nárok příbuzný v přímé linii s ošetřovanou osobou – dítě nebo rodič, případně sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc. Každý z příbuzných musí být účasten nemocenského pojištění minimálně devadesát dní za posledních čtyři měsíce. V případě dohod o provedení práce, či dohod o pracovní činnosti, nárok na dlouhodobé ošetřovné nevzniká.

Ošetřující osoby se budou moci v průběhu ošetřování střídat, avšak vždy pouze po celých dnech. Pokud by pojištěnec poskytoval dlouhodobou péči současně více ošetřovaným osobám, dlouhodobé ošetřovné mu náleží pouze jednou. Na další ošetřovné budou mít pracovníci nárok nejdříve rok po skončení ošetřovatelského volna.