INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dlouhodobá nemoc bez nároku na podporu

18.6.2015

V případě, že váš pracovní poměr skončil a vy jste následně byli více než rok nemocní, nezískáte podporu v nezaměstnanosti. Rozhodl o tom ústavní soud, který zamítl návrh na zrušení pravidla o jen dvouletém rozhodném období pro posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti. Znamená to tedy, že dlouhodobě nemocní budou mít i nadále problémy podporu získat.

Od roku 2012 nová právní úprava zavedená zákonem č. 367/2011 Sb., zkrátila rozhodné období, v němž je třeba získat potřebnou dobu zaměstnání pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti, z původních tří let na dva roky.

Podporu v nezaměstnanosti může dostat ten uchazeč, který získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Tzv. rozhodné období pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Je tedy nutné být v posledních dvou letech před podáním žádosti o podporu účastníkem důchodového pojištění, nebo osobou samostatně výdělečně činnou alespoň po dobu jednoho roku. Účastníkem důchodového pojištění nejste například při práci na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 korun.

Ústavní soud řešil situaci, kdy pan X byl v rozhodném období v postupně prodlužovaném pracovním poměru na dobu určitou a také byl delší dobu v pracovní neschopnosti. Pan X se svým zaměstnavatelem uzavřel pracovní poměr na dobu určitou, a to od 1.10. 2008 do 30.9. 2009. Doba trvání pracovního poměru byla opakovanými změnami pracovní smlouvy prodlužována až do 31.1. 2011. Od 27. 12. 2010 do 9. 2. 2012 byl v pracovní neschopnosti, v průběhu které mu dne 31. 1. 2011 skončil pracovní poměr na dobu určitou.

Nároku pana X o podporu v nezaměstnanosti ovšem úřad práce nevyhověl, neboť pan X v rozhodném období 2 let před zařazením do evidence uchazečů do zaměstnání získal dobu důchodového pojištění pouze v délce 11 měsíců a 19 dnů. Zákon o zaměstnanosti vyžaduje pro účely přiznání podpory v nezaměstnanosti dobu pojištění v rozhodném období alespoň 12 měsíců.

Pro účely nároku na podporu v nezaměstnanosti doba dočasné pracovní neschopnosti není tedy brána v potaz.