V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dlouhodobá nemoc bez nároku na podporu

18.6.2015

V případě, že váš pracovní poměr skončil a vy jste následně byli více než rok nemocní, nezískáte podporu v nezaměstnanosti. Rozhodl o tom ústavní soud, který zamítl návrh na zrušení pravidla o jen dvouletém rozhodném období pro posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti. Znamená to tedy, že dlouhodobě nemocní budou mít i nadále problémy podporu získat.

Od roku 2012 nová právní úprava zavedená zákonem č. 367/2011 Sb., zkrátila rozhodné období, v němž je třeba získat potřebnou dobu zaměstnání pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti, z původních tří let na dva roky.

Podporu v nezaměstnanosti může dostat ten uchazeč, který získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Tzv. rozhodné období pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Je tedy nutné být v posledních dvou letech před podáním žádosti o podporu účastníkem důchodového pojištění, nebo osobou samostatně výdělečně činnou alespoň po dobu jednoho roku. Účastníkem důchodového pojištění nejste například při práci na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 korun.

Ústavní soud řešil situaci, kdy pan X byl v rozhodném období v postupně prodlužovaném pracovním poměru na dobu určitou a také byl delší dobu v pracovní neschopnosti. Pan X se svým zaměstnavatelem uzavřel pracovní poměr na dobu určitou, a to od 1.10. 2008 do 30.9. 2009. Doba trvání pracovního poměru byla opakovanými změnami pracovní smlouvy prodlužována až do 31.1. 2011. Od 27. 12. 2010 do 9. 2. 2012 byl v pracovní neschopnosti, v průběhu které mu dne 31. 1. 2011 skončil pracovní poměr na dobu určitou.

Nároku pana X o podporu v nezaměstnanosti ovšem úřad práce nevyhověl, neboť pan X v rozhodném období 2 let před zařazením do evidence uchazečů do zaměstnání získal dobu důchodového pojištění pouze v délce 11 měsíců a 19 dnů. Zákon o zaměstnanosti vyžaduje pro účely přiznání podpory v nezaměstnanosti dobu pojištění v rozhodném období alespoň 12 měsíců.

Pro účely nároku na podporu v nezaměstnanosti doba dočasné pracovní neschopnosti není tedy brána v potaz.