INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Renty už nebudou snižovány

6.9.2018

Zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz, jež mu ztěžuje další pracovní uplatnění, dostává pravidelné odškodnění – rentu, která má nahradit ztrátu na výdělku. Někdy v důsledku vážnějšího úrazu, ztratí poškozený schopnost pracovat zcela – je uznán plně invalidním (ve 3.stupni). Renta se lidem, kteří skončili na úřadu práce, počítá z rozdílu mezi původní a minimální mzdou. Těmto osobám se po pracovním úraze renty snižovaly v důsledku valorizace minimální mzdy.

Renta postiženému dorovnává nebo zcela nahrazuje původní výdělek. Jedná se o doplatek k sníženému výdělku nebo přiznanému invalidnímu důchodu či součtu obojího. Renta je vyplácena opakovaně (měsíčně) a je povinen ji poskytovat sám škůdce nebo jeho pojišťovna, jestliže byl pojištěn.

Pokud si člověk po pracovním úraze nedokáže najít práci vůbec, zapíše se na pracovním úřadě do evidence uchazečů o zaměstnání. Jeho aktuální výdělek se mu při výpočtu náhrady počítá právě minimální mzda. Při výpočtu se ovšem vyskytly problémy. Někde se počítalo s minimální mzdou, která platila v době, kdy člověk skončil na pracovním úřadě, jinde se počítalo s aktuální výší minimální mzdy.

Díky novele zákoníku práce a zákona o vojácích z povolání a zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sboru nebudou renty nadále snižovány. Do fiktivního příjmu uchazečů o zaměstnání se bude započítávat minimální mzda ve výši platné v den prvního zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Toto ustanovení bude platné od 1. října. Pokud se tedy někdo registroval na úřadu práce jako nezaměstnaný i před mnoha lety, bude se mu nově renta počítat z jeho tehdejší minimální mzdy, nikoli z minimální mzdy aktuální. Peníze navíc ovšem nebudou vypláceny zpětně.

K přepočítání rent dojde u bývalých zaměstnanců, kterým rentu vyplácí Česká pojišťovna. Pojišťovna Kooperativa s aktuální výší minimální mzdy nepočítala už dříve. Započítávala původní minimální mzdu na úrovni z doby, kdy se poškozený zaměstnanec stal uchazečem o zaměstnání.