Informace ke COVID-19: Aktuální podmínky účasti na prezenčních školeních
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Renty už nebudou snižovány

6.9.2018

Zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz, jež mu ztěžuje další pracovní uplatnění, dostává pravidelné odškodnění – rentu, která má nahradit ztrátu na výdělku. Někdy v důsledku vážnějšího úrazu, ztratí poškozený schopnost pracovat zcela – je uznán plně invalidním (ve 3.stupni). Renta se lidem, kteří skončili na úřadu práce, počítá z rozdílu mezi původní a minimální mzdou. Těmto osobám se po pracovním úraze renty snižovaly v důsledku valorizace minimální mzdy.

Renta postiženému dorovnává nebo zcela nahrazuje původní výdělek. Jedná se o doplatek k sníženému výdělku nebo přiznanému invalidnímu důchodu či součtu obojího. Renta je vyplácena opakovaně (měsíčně) a je povinen ji poskytovat sám škůdce nebo jeho pojišťovna, jestliže byl pojištěn.

Pokud si člověk po pracovním úraze nedokáže najít práci vůbec, zapíše se na pracovním úřadě do evidence uchazečů o zaměstnání. Jeho aktuální výdělek se mu při výpočtu náhrady počítá právě minimální mzda. Při výpočtu se ovšem vyskytly problémy. Někde se počítalo s minimální mzdou, která platila v době, kdy člověk skončil na pracovním úřadě, jinde se počítalo s aktuální výší minimální mzdy.

Díky novele zákoníku práce a zákona o vojácích z povolání a zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sboru nebudou renty nadále snižovány. Do fiktivního příjmu uchazečů o zaměstnání se bude započítávat minimální mzda ve výši platné v den prvního zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Toto ustanovení bude platné od 1. října. Pokud se tedy někdo registroval na úřadu práce jako nezaměstnaný i před mnoha lety, bude se mu nově renta počítat z jeho tehdejší minimální mzdy, nikoli z minimální mzdy aktuální. Peníze navíc ovšem nebudou vypláceny zpětně.

K přepočítání rent dojde u bývalých zaměstnanců, kterým rentu vyplácí Česká pojišťovna. Pojišťovna Kooperativa s aktuální výší minimální mzdy nepočítala už dříve. Započítávala původní minimální mzdu na úrovni z doby, kdy se poškozený zaměstnanec stal uchazečem o zaměstnání.