V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Diskuze domu odborových svazů týkající se „Analytické části komplexního řešení sociálního bydlení“

18.5.2013

Tento týden proběhla v Domě odborových svazů diskuze k „Analytické části komplexního řešení sociálního bydlení“, kterou pořádalo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Své návrhy a stanoviska přednesli zástupci obou zmíněných ministerstev, a to náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Miroslav Kalous a náměstek ministryně práce a sociálních věcí pro sociální a rodinnou politiku PhDr. Pavel Čáslava. Mezi dalšími účastníky byl např. zástupce ombudsmana JUDr. Stanislav Křeček, předseda Sdružení na ochranu nájemníků Ing. Milan Taraba, předseda Svazu měst a obcí Ing. Dan Jiránek a další.

Diskuze byla vedena ve vztahu k potřebám osob v bytové nouzi. Těmto osobám a osobám ohroženým ztrátou bydlení bude potřeba uzpůsobit tzv. datovou základnu – zvýšit informovanost a dostupnost adekvátních a včasných informací v systému sociálních služeb, odborného sociálního poradenství a intervencí sociálních pracovníků.

Důležitou roli zde hraje také působnost úřadů obcí II. a III. typu a poboček Úřadu práce ČR ve vztahu k řešení těchto potřeb. Neméně důležitá je i role poskytovatelů sociálních služeb, kdy je třeba zajistit odborné poradenství, podporu samostatného bydlení, azylové domy, terénní programy a sociální rehabilitaci. Se vším výše zmíněným souvisí v neposlední řadě také postavení a kompetence samotných sociálních pracovníků, působícím jak v sociálních službách, tak i ve veřejné správě.

Účastníci proběhlé diskuze se společně shodli na tom, že je potřeba vzniklé problémy s bytovou nouzí některých občanů aktivně řešit. Zejména je třeba vyřešit nesystémovost a nekoordinovanost struktury intervencí a nástrojů aktivní sociální práce, a to jak ve vztahu k osobám v bytové nouzi, tak i ve vztahu k poskytovatelům sociálních služeb. Neméně důležité je zajištění systému okamžité pomoci a rychlé sociálně-právní poradenské činnosti.

Další diskuze k tématu sociálního bydlení budou pokračovat. Již v nejbližší době by měla proběhnout panelová diskuze na téma „Návrhové části řešení sociálního bydlení“. Doufejme, že díky těmto aktivním diskuzím, do kterých zapojují významní představitelé z oboru, bude čím dál méně lidí potýkat s bytovou nouzí. Nakonec zbývá poznamenat, že důležitá jsou nejen slova, ale hlavně činy.