INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Diskuze domu odborových svazů týkající se „Analytické části komplexního řešení sociálního bydlení“

18.5.2013

Tento týden proběhla v Domě odborových svazů diskuze k „Analytické části komplexního řešení sociálního bydlení“, kterou pořádalo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Své návrhy a stanoviska přednesli zástupci obou zmíněných ministerstev, a to náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Miroslav Kalous a náměstek ministryně práce a sociálních věcí pro sociální a rodinnou politiku PhDr. Pavel Čáslava. Mezi dalšími účastníky byl např. zástupce ombudsmana JUDr. Stanislav Křeček, předseda Sdružení na ochranu nájemníků Ing. Milan Taraba, předseda Svazu měst a obcí Ing. Dan Jiránek a další.

Diskuze byla vedena ve vztahu k potřebám osob v bytové nouzi. Těmto osobám a osobám ohroženým ztrátou bydlení bude potřeba uzpůsobit tzv. datovou základnu – zvýšit informovanost a dostupnost adekvátních a včasných informací v systému sociálních služeb, odborného sociálního poradenství a intervencí sociálních pracovníků.

Důležitou roli zde hraje také působnost úřadů obcí II. a III. typu a poboček Úřadu práce ČR ve vztahu k řešení těchto potřeb. Neméně důležitá je i role poskytovatelů sociálních služeb, kdy je třeba zajistit odborné poradenství, podporu samostatného bydlení, azylové domy, terénní programy a sociální rehabilitaci. Se vším výše zmíněným souvisí v neposlední řadě také postavení a kompetence samotných sociálních pracovníků, působícím jak v sociálních službách, tak i ve veřejné správě.

Účastníci proběhlé diskuze se společně shodli na tom, že je potřeba vzniklé problémy s bytovou nouzí některých občanů aktivně řešit. Zejména je třeba vyřešit nesystémovost a nekoordinovanost struktury intervencí a nástrojů aktivní sociální práce, a to jak ve vztahu k osobám v bytové nouzi, tak i ve vztahu k poskytovatelům sociálních služeb. Neméně důležité je zajištění systému okamžité pomoci a rychlé sociálně-právní poradenské činnosti.

Další diskuze k tématu sociálního bydlení budou pokračovat. Již v nejbližší době by měla proběhnout panelová diskuze na téma „Návrhové části řešení sociálního bydlení“. Doufejme, že díky těmto aktivním diskuzím, do kterých zapojují významní představitelé z oboru, bude čím dál méně lidí potýkat s bytovou nouzí. Nakonec zbývá poznamenat, že důležitá jsou nejen slova, ale hlavně činy.