INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Díky novému občanskému zákoníku by se mohli trestat finanční poradci poskytující nesprávné informace

1.12.2013

Občanský zákoník vstupující v platnost 1. ledna mimo jiné může přinést i revoluci ve sféře finančního poradenství a občanského poradenství.  Nový předpis již schválili zákonodárci a v lednu by mělo přijít soudní rozhodnutí.

Tuto revoluci může způsobit na první pohled možná nenápadný institut odpovědnosti za poškození. Odpovědnost za poškození je způsobena škodlivou radou člověka, který se v určité oblasti prezentuje jako profesionál, na což při panelové diskuzi k novému občanskému zákonu uskutečněné 17. října upozornil předseda představenstva společnosti Broker Trust Zdeněk Sluka.

Zmiňovaný nový právní předpis tak může pomoci zmírnit nekalé chování lichvářů nebo neprofesionálních poradců poskytující neúplné, nesprávné nebo škodlivé informace svým klientům. Tyto špatné informace se především týkají oblasti finančního poradenství.

Spolutvůrce nového občanského zákoníku a vysokoškolský pedagog Filip Melzer předpis vysvětluje: „Podmínkou je, že informace nebo rada byla poskytnuta za úplatu, tedy za nějaké protiplnění. Poškozený bude muset prokázat úplatné poskytnutí informace od odborníka, dále její nesprávnost, resp. neúplnost, vzniklou škodu a příčinnou souvislost mezi radou a škodou. Poradcům lze doporučit, aby měli od počátku potvrzeno, jakou informaci klient po poradci žádá. Není-li informace poskytnuta od odborníka nebo za úplatu, pak se odpovídá jen za úmyslně nesprávnou nebo neúplnou informaci.“

Předseda představenstva společnosti Broker Trust Zdeněk Sluka se domnívá, že odpovědnost za radu by mohla zlepšit image finančního poradenství a důvěru klientů. Dále dodává: „Nebude totiž přát multilevelovým obchodním strukturám, kde poradci chtějí hlavně co nejrychleji vydělat. Kvalita poskytované služby tam není na prvním místě.“

Finanční poradenství si pak podle něj bude moci vybudovat pověst poctivého řemesla, neboť nový institut bude moci trestat ty, kteří budou poskytovat nesprávné či neúplné informace. S tím souvisí větší byrokracie, protože dojde k nárůstu dokumentace, jež bude sloužit jako obrana poradenských firem v případných soudních sporech s klienty.