V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové přiznání za rok 2018

26.2.2019

Většina zaměstnanců si nemusí s daňovým přiznáním lámat hlavu, neboť jejich daňové povinnost splní mzdová účtárna. Příslušné doklady museli zaměstnanci odevzdat do poloviny února a podepsat žádost o roční zúčtování daně. Pokud ovšem mají i jiné příjmy, musí si podat daňové přiznání sami.

Daňové přiznání musí podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 korun (pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně). Daňové přiznání musí podat zaměstnanci, kteří pracují pro více zaměstnavatelů souběžně. Povinnost odevzdat přiznání mají také zaměstnanci, kteří mají příjem z podnikání nebo pronájmu vyšší něž 6 000 korun ročně.

Vyplnit přiznání musí i ti zaměstnanci, jejichž příjmy podléhají solidární dani. Přiznání musí odevzdat i poplatníci, u kterých došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé činnosti.

Podat daňové přiznání se může vyplatit i poplatníkům, kteří to nemají za povinnost. Například poplatníci, kteří mělo po část roku zdanitelné příjmy, nepožádali o roční zúčtování nebo nepracovali po celých 12 měsíců, nevyčerpali celou základní slevu a poplatníka (a další možné slevy).

Všichni poplatníci si v daňovém přiznání mohou uplatnit slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun. Tuto slevu si mohou uplatnit i důchodci, matky na mateřské i podnikatelé, kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Stejnou částku si lze uplatnit na manželku/manžela, s příjmy maximálně do 68 000 ročně.

Vyšší daňové zvýhodnění na první dítě se zvýšilo o 1 800 korun, tedy na 15 204 korun. Na druhé dítě si lze uplatnit slevu ve výši 19 4040 korun a na třetí a každé další dítě 24 204 korun. Pro čerpání ročního daňového bonusu je nutné mít roční příjem alespoň ve výši 73 200 korun.  Zvýšilo se i školkovné. V daňovém přiznání za rok 2018 je možné uplatnit maximální částku školkovného ve výšce 12 200 korun. Sleva na studenta je ve výši 4 020 korun. V daňovém přiznání si lze uplatnit i slevu na plnou invaliditu ve výši 5 040 korun. Sleva na držitele průkazu ZTP/P je ve výši 16140 korun.

Je několik možností, jak podat daňové přiznání. Lze ho podat elektronicky prostřednictvím datové schránky, osobně na územním pracovišti nebo ho poslat poštou. Zaměstnanci Finanční správy budou i vyjíždět do různých obcí, kde lidem pomohou vyplnit přiznání a hned ho zkontrolují.

Daňové přiznání je nutné podat do 1. dubna. Finanční úřady tolerují pětidenní skluz, poté již opozdilcům hrozí pokuty. V případě, že poplatník využívá služeb daňového poradce, může si tuto lhůtu prodloužit o tři měsíce – do 1. července.