INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové přiznání za rok 2018

26.2.2019

Většina zaměstnanců si nemusí s daňovým přiznáním lámat hlavu, neboť jejich daňové povinnost splní mzdová účtárna. Příslušné doklady museli zaměstnanci odevzdat do poloviny února a podepsat žádost o roční zúčtování daně. Pokud ovšem mají i jiné příjmy, musí si podat daňové přiznání sami.

Daňové přiznání musí podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 korun (pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně). Daňové přiznání musí podat zaměstnanci, kteří pracují pro více zaměstnavatelů souběžně. Povinnost odevzdat přiznání mají také zaměstnanci, kteří mají příjem z podnikání nebo pronájmu vyšší něž 6 000 korun ročně.

Vyplnit přiznání musí i ti zaměstnanci, jejichž příjmy podléhají solidární dani. Přiznání musí odevzdat i poplatníci, u kterých došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé činnosti.

Podat daňové přiznání se může vyplatit i poplatníkům, kteří to nemají za povinnost. Například poplatníci, kteří mělo po část roku zdanitelné příjmy, nepožádali o roční zúčtování nebo nepracovali po celých 12 měsíců, nevyčerpali celou základní slevu a poplatníka (a další možné slevy).

Všichni poplatníci si v daňovém přiznání mohou uplatnit slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun. Tuto slevu si mohou uplatnit i důchodci, matky na mateřské i podnikatelé, kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Stejnou částku si lze uplatnit na manželku/manžela, s příjmy maximálně do 68 000 ročně.

Vyšší daňové zvýhodnění na první dítě se zvýšilo o 1 800 korun, tedy na 15 204 korun. Na druhé dítě si lze uplatnit slevu ve výši 19 4040 korun a na třetí a každé další dítě 24 204 korun. Pro čerpání ročního daňového bonusu je nutné mít roční příjem alespoň ve výši 73 200 korun.  Zvýšilo se i školkovné. V daňovém přiznání za rok 2018 je možné uplatnit maximální částku školkovného ve výšce 12 200 korun. Sleva na studenta je ve výši 4 020 korun. V daňovém přiznání si lze uplatnit i slevu na plnou invaliditu ve výši 5 040 korun. Sleva na držitele průkazu ZTP/P je ve výši 16140 korun.

Je několik možností, jak podat daňové přiznání. Lze ho podat elektronicky prostřednictvím datové schránky, osobně na územním pracovišti nebo ho poslat poštou. Zaměstnanci Finanční správy budou i vyjíždět do různých obcí, kde lidem pomohou vyplnit přiznání a hned ho zkontrolují.

Daňové přiznání je nutné podat do 1. dubna. Finanční úřady tolerují pětidenní skluz, poté již opozdilcům hrozí pokuty. V případě, že poplatník využívá služeb daňového poradce, může si tuto lhůtu prodloužit o tři měsíce – do 1. července.