INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daně z internetových videí

2.11.2022

Spousta lidí, kteří provozují živé vysílání (streamování) nebo zveřejňují videa prostřednictvím platforem jako YouTube, Twitch apod. řádně neodvedli daň z příjmů.

Spousta lidí, kteří provozují živé vysílání (streamování) nebo zveřejňují videa prostřednictvím platforem jako YouTube, Twitch apod. řádně neodvedli daň z příjmů. Vyplývá to z šetření Generálního finančního ředitelství. Kontrola v Moravskoslezském kraji ukázala na desítky milionů korun nezaplacených daní. Kontroly budou pokračovat i  v příštím roce a zaměří se na širší spektrum platforem.

Finanční kontrola se zaměřila na subjekty, které publikují videa nebo živé přenosy na internetových platformách a dosahují tak zdanitelných příjmů. Jedná se například o příjmy z prodeje produktů s logem, ze smluvních produktů nebo sponzorských darů. V některých případech tyto subjekty neodvedly ani daň z přidané hodnoty.

„Doporučujeme daňovým subjektům zabývajícím se výše zmíněnými činnostmi, aby věnovaly patřičnou pozornost správnému vykazování svých daňových povinností a případně aby podaly dodatečná daňová přiznání,“ uvedl zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský.

Pokud se rozhodnete streamovat na YouTube, jedná se o soustavnou, opakující se činnost, která je podnikáním a jako příjem z podnikání se i zdaňuje. Z toho vyplývá povinnost registrace OSVČ na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Pokud bude váš příjem do 15 000 korun za rok (jedná se ovšem o celkové příjmy, ne jenom z Youtube), není nutné podávat daňové přiznání. V případě podnikání na vedlejší činnost se pak u hrubého ročního zisku nad 93 387 musí platit i sociální pojištění.

Jestliže poskytujete službu na YouTube, bude se vás týkat i DPH. Stanete se tak tzv. identifikovanou osobou k dani, nikoliv plátcem DPH. Přihlášku k registraci identifikované osoby musíme podat do 15 dnů od umístění reklamy na webu. Na rozdíl od plátců DPH podává identifikovaná osoba daňové přiznání k DPH pouze ve zdaňovacím období, kdy ji povinnost přiznat daň vznikla. Pokud poskytujete službu nepřetržitě, je vaším zdaňovacím obdobím, a tudíž obdobím podávat daňové přiznání k DPH každý měsíc