INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z nemovitých věcí v roce 2023

11.1.2023

Přiznání k dani z nemovitých věcí lze v letošním roce podat do úterý 31. ledna. Do 31. května 2023 pak musí být ve většině případů zaplacena. V dnešním článku si shrneme, kdo musí podat přiznání k dani z nemovitých věcí, způsob výpočtu daně apod.

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí se týká zejména poplatníků, kteří v roce 2022 nově nabyli do svého vlastnictví například pozemek, dům nebo bytovou či nebytovou jednotku. Přiznání musí podat i ti, kteří měnili parametry nemovitosti (kterou přiznali i zdanili v minulosti), například dostavbou, přístavbou či likvidací nemovitosti anebo změnou charakteru či výměry pozemku.

Daňové přiznání naopak nemusí podávat ti, kteří již tak jednou v minulosti učinili. Výpočet daně totiž od té doby probíhá automaticky a daň je pouze nutné jednou ročně uhradit.

V případě, že poplatník nemovitou věc daroval, prodal nebo jinak pozbyl, musí tuto skutečnosti oznámit finančnímu úřadu.  Toto ale platí jen pro poplatníky, kteří už v daném kraji žádnou nemovitou věc nemají. Pokud někomu v daném kraji ještě nějaká další nemovitá věc zbyla, musí podat dílčí daňové přiznání.

Daň z nemovitostí je významným příjmem obecních a městských rozpočtů. Vypočtená daň se odvíjí od velikosti nemovitosti v metrech čtverečních, dále od toho, zda jde o rezidenční bydlení nebo komerční nemovitost, a také od koeficientu velikosti obce a od koeficientu místního, který stanovuje místní samospráva. Daňové přiznání se odevzdává na finančním úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) nemovitost leží.

Pokud poplatník nestihne podat přiznání k dani z nemovitých věcí do 31. ledna, hrozí mu pokuta. Penále činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). V případě, že pokuta nepřekročí 1 000 korun, nepředepíše se.

Daňové přiznání lze podat elektronicky prostřednictvím portálu MOJE daně. K elektronickému podání musíte mít buď zřízenou datovou schránku, nebo využít Identitu občana. Přiznání lze podat i osobně na příslušném územním pracovišti případně poštou.

Finanční úřady koncem dubna posílají pokyny k platbě. Jak již bylo uvedeno, daň musí být uhrazena do 31. května. Jestliže daň z nemovitých věcí přesáhne 5 000 korun, je možné platbu rozdělit do dvou splátek. Splatnost první splátky je 31. května a druhé splátky 1. prosince.