INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z nemovitých věcí v roce 2014

28.5.2014

Přiznání k dani z nemovitostí je třeba odevzdat do konce ledna 2014. Tato povinnost se týkala každého, kdo si v roce 2013 koupil nemovitost, případně ji dostal darem. Daňové přiznání jste ovšem museli podat i v případě, že jste si pořídili nemovitost již dříve, ale v letošním roce se změnily skutečnosti, které jsou pro vyměření daně rozhodující – například když se z dřívějšího pole stala stavební parcela nebo pokud jste přistavovali a změnila se tak výměra nemovitosti.

V současnosti lze jen připomenout, že dnem 2. června končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí. Složenky k zaplacení této daně začala již Finanční správa rozesílat. Nejpozději do 25. května by je měl každý poplatník dostat. Daň z nemovitých věcí je sloučena do jedné částky za všechny nemovité věci poplatníka, které se nachází na území příslušného kraje nebo hlavního města Prahy. Pokud má poplatník nemovité věci, které se nachází v České republice na území dvou nebo více krajů, obdrží od finanční správy jednu obálku, ve které budou vloženy jednotlivé složenky pro placení daně za všechny příslušné finanční úřady.

Pokud výše daně přesáhne pět tisíc korun, můžete si ji rozdělit na dvě splátky. Nepřesáhne-li výše daně z nemovitých věcí částku pět tisíc, je v uvedené lhůtě splatná celá daň najednou. Složenku lze zaplatit na kterékoli poště. Je možné ji také uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet finančního úřadu nebo zaplacení můžete také provést i na pokladnách územních pracovišť finančních úřadů.

Kolik na dani z nemovitosti vůbec zaplatíte? Pro výpočet daně z nemovitosti platí poměrně komplikovaný vzoreček. Výši daně ovlivňuje výměra pozemku, jeho druh (čili zda jde o zahradu nebo třeba hospodářský les), průměrná cena pozemku na metr čtvereční, zastavěná plocha, druh stavby (obytný dům, byt nebo třeba stavba určená k podnikatelské činnosti v zemědělství), počet nadzemních podlaží, počet obyvatel v obci (respektive základní koeficient platný pro vaši obec) a místní koeficient – který od roku 2007 každoročně určuje vaše radnice. Tedy zjednodušeně řečeno platí, že vynásobíte sazbu daně výměrou nemovitosti koeficientem platným pro „její“ obec a místním koeficientem.