INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Chráněný účet

25.8.2021

Chráněný účet je určen fyzickým osobám, jejichž platební účet je postižen exekucí. Je možné ho založit od 1. července. Umožňuje majiteli bezhotovostně platit stejným způsobem jako z původního platebního účtu. Na chráněný účet se ovšem nevztahuje exekuce. O zřízení účtu lze požádat svou banku a měl by být zdarma.

Doposud platilo, že pokud má osoba exekuce, zaměstnavatel mu ze mzdy strhne exekuční srážky a na účet pošle nezabavitelné minimum. Ovšem v praxi i tyto peníze mohl zabavit exekutor.  Smyslem chráněného účtu je umožnit i povinným v exekuci používat bezhotovostní platby a zajistit, aby jim částka nezabavitelného minima zůstala opravdu k dispozici. Na chráněný účet se totiž nevztahuje exekuce.

„Chráněný účet je další krok k spravedlivému prostředí a k prosazení toho, že férovému splácení je třeba otevírat cestu, musíme ale říct jasné ne dlužnímu otroctví. Pomůže především rodinám dlužníků, kterým dá finanční jistotu. Pomůže samoživitelkám, kterým to ochrání státní podporu, která nesmí být exekvována. Pomůže to i státu – poklesne počet lidí, kteří se dvojitými a mnohanásobnými exekucemi dostanou do situace, že jsou zcela bez prostředků, a to je nutí požadovat mimořádnou státní výpomoc nebo se stávají snadnou kořistí lichvářů a upadají do stále hlubší propasti,“ vysvětlila výhody chráněného účtu spoluautorka návrhu Kateřina Valachová z ČSSD.

Na tomto účtu je možné disponovat pouze s tzv. chráněným příjmem:

  • mzda, plat, odměna z dohod mimo pracovní poměr, odměna za pohotovost, odměna členů zastupitelstva, odstupné a podobná plnění vyplácená v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce, peněžitá plnění věrnostní a stabilizační povahy vyplacená ve spojitosti se zaměstnáním, náhrada výdělku v dočasné pracovní neschopnosti a náhrada výdělku po jejím skončení,
  • pohledávky fyzických osob – podnikatelů z podnikatelské činnosti, pohledávky autorské odměny nebo z práv umělců nebo z práv původců předmětů průmyslového vlastnictví,
  • důchody,
  • výživné,
  • dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, náhrada mzdy nebo platu, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, náhradní výživné, daňový bonus, příspěvek na bydlení, výživné na nezaopatřené dítě,
  • dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku,
  • výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů, příplatek k důchodu ke zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu dle zák. upravujícího ocenění účastníků národního boje a některých pozůstalých,
  • pohledávka náhrady od pojišťovny na nové vybudování nebo opravu budovy,
  • pohledávky nabyté jako substituční jmění = nabyté povinným v rámci dědictví, jež má podle nařízení zůstavitele přejít na svěřenského nástupce jako následného dědice (vyjma situací, kdy má povinný právo s pohledávkou volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí/exekuci, kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy spojené s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění).