INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

České ekonomice se daří

19.9.2017

Česká ekonomika zrychlila. Její mezičtvrtletní růst ve druhém čtvrtletí představoval 2,5 procenta. Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že ve srovnání s předchozím čtvrtletí nebyl růst HDP vyšší nejméně od roku 1996. Dobrá kondice ekonomiky překvapila také analytiky, kteří očekávali spíše úpravu původního odhadu tempa růstu HDP směrem dolů. Tahounem růstu ekonomiky byla především silná spotřeba domácností a růst investiční aktivity.

Dle informací Eurostatu na tom byla Česká republika dokonce nejlépe ze zemí Evropské unie a dostala se tak před Švédsko a Rumunsko. Průměrně ekonomiky v EU mezi čtvrtletně rostly 0,7 procent.

Na růstu české ekonomiky má vliv jak domácí, tak i zahraniční poptávka. Meziročně vzrostla i tvorba hrubého kapitálu, a to o 3,5 procenta. Vývoz zboží a služeb meziročně vzrostl o 7,3 procenta.  Hlavní zásluhu na exportu má zpracovatelský průmysl tažený nejen výrobou aut. Došlo například i ke zvýšení produkce elektrických přístrojů a zařízení. Zvýšila se i investiční aktivita firem (k hospodářskému růstu přispěly 1,7procentním bodem). Co se týče spotřeby domácností, přispěla k hospodářskému růstu 1,5procentním bodem.

Česká republika se může pochlubit i nízkou nezaměstnaností. V srpnu klesla na čtyři procenta. Uchazečů o práci bylo 296 826, což je nejmenší počet od června roku 1998. Na historicky nejnižších hodnotách se drží i podíl nezaměstnaných mladistvých a absolventů na celkovém počtu osob hledajících práci. Počet absolventů v evidenci Úřadu práce ČR klesá celkově. „Řada mladých lidí se navíc snaží hledat si práci už v době, kdy ještě mají status studenta. Také zaměstnavatelé mají zájem o uchazeče, kteří mohou do firem vnést inovativní myšlení, nové prvky a nadšení. Právě to se velmi dobře osvědčuje v praxi, zejména v rámci smíšených týmů,“ uvedla Kateřina Sadílková, generální ředitelka Úřadu práce ČR.

Příznivá situace české ekonomiky může vést k „přehřívání“ ekonomiky, což může mimo jiného vést k rychlejšímu zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou. Šéf měnové sekce ČNB Tomáš Holub zvýšení sazeb očekává ještě letos.