INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Česká republika má druhé nejhorší odvody ve střední a jihovýchodní Evropě

14.9.2017

Ze studie poradenské společnosti Mazars CEE Tay Guide vyplývá, že české firmy platí druhé nejvyšší odvody v regionu. Tato společnost porovnávala daně a mzdy v 19 zemích střední a východní Evropy. Hůř je na tom jen Slovensko. Při minimální mzdě je na tom Česká republika dokonce úplně nejhůř.

V porovnání se zahraničím musí české firmy platit vysoké pojistné, které musí odvádět za své zaměstnance. Za zdravotní a sociální pojištění musí firmy nad rámec hrubé mzdy ještě zaplatit 34 procent. Na Slovensku pojistné dosahuje 35,2 procent z hrubé mzdy. V Chorvatsku či Slovinsku jsou odvody firem za zaměstnance oproti Česku poloviční.

„V České republice došlo v uplynulém roce jen k několika malým změnám v daňových sazbách, ale co bylo jedním z nejdůležitějších pilířů české vládní politiky za posledních pět, je zdokonalené vybírání daní. Údaje shromážděné správci daně prostřednictvím nových nástrojů vedou k významnému nárůstu daňových kontrol zaměřených na konkrétní oblasti rizikových transakcí v distribučních řetězcích a transakcí se spřízněnými stranami,“ uvedl vedoucí partner daňového oddělení Mazars Pavel Klein.

V následující tabulce jsou porovnány sazby DPH a daně z příjmů právnických osob.

Země Standardní sazba DPH DPPO
Albánie 20% 15%
Rakousko 20% 25%
Bosna a Hercegovina 17% 10%
Chorvatsko 25% 20%
ČR 21% 19%
Estonsko 20% 20%
Makedonie 18% 10%
Řecko 24% 29%
Maďarsko 27% 9%
Lotyšsko 21% 15%
Litva 21% 15%
Černá Hora 19% 9%
Polsko 23% 15%
Rumunsko 19% 16%
Rusko 18% 20%
Srbsko 20% 15%
Slovensko 20% 21%
Slovinsko 22% 17%
Ukrajina 20% 18%
Průměr 21% 17%

Zdroj: Mazars CEE Tax Guide 2017

Můžeme pozorovat dvacetiprocentní rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší sazbou v regionu. Nejnižší firemní daně zaplatí investoři v Černé Hoře a v Maďarku (9 %), avšak je zde zase vysoká sazba DPH – až 27 %. Naproti tomu v Řecku je nejvyšší korporátní daň ve výši 29 % a je zde i vysoké DPH a odvody na sociálním a zdravotním pojištění. Co se týče DPH průměr se ve sledovaných zemích pohybuje mezi 19 až 22 %. Jednotnou sazbu DPH má v regionu už jen Bosna a Hercegovina (17 %). Korporátní daň v Makedonii činí deset procent a od určité výše obratu firmy zaplatí pouze minimální daň (jedno procento) anebo dokonce vůbec nic.