V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Česká republika má druhé nejhorší odvody ve střední a jihovýchodní Evropě

14.9.2017

Ze studie poradenské společnosti Mazars CEE Tay Guide vyplývá, že české firmy platí druhé nejvyšší odvody v regionu. Tato společnost porovnávala daně a mzdy v 19 zemích střední a východní Evropy. Hůř je na tom jen Slovensko. Při minimální mzdě je na tom Česká republika dokonce úplně nejhůř.

V porovnání se zahraničím musí české firmy platit vysoké pojistné, které musí odvádět za své zaměstnance. Za zdravotní a sociální pojištění musí firmy nad rámec hrubé mzdy ještě zaplatit 34 procent. Na Slovensku pojistné dosahuje 35,2 procent z hrubé mzdy. V Chorvatsku či Slovinsku jsou odvody firem za zaměstnance oproti Česku poloviční.

„V České republice došlo v uplynulém roce jen k několika malým změnám v daňových sazbách, ale co bylo jedním z nejdůležitějších pilířů české vládní politiky za posledních pět, je zdokonalené vybírání daní. Údaje shromážděné správci daně prostřednictvím nových nástrojů vedou k významnému nárůstu daňových kontrol zaměřených na konkrétní oblasti rizikových transakcí v distribučních řetězcích a transakcí se spřízněnými stranami,“ uvedl vedoucí partner daňového oddělení Mazars Pavel Klein.

V následující tabulce jsou porovnány sazby DPH a daně z příjmů právnických osob.

Země Standardní sazba DPH DPPO
Albánie 20% 15%
Rakousko 20% 25%
Bosna a Hercegovina 17% 10%
Chorvatsko 25% 20%
ČR 21% 19%
Estonsko 20% 20%
Makedonie 18% 10%
Řecko 24% 29%
Maďarsko 27% 9%
Lotyšsko 21% 15%
Litva 21% 15%
Černá Hora 19% 9%
Polsko 23% 15%
Rumunsko 19% 16%
Rusko 18% 20%
Srbsko 20% 15%
Slovensko 20% 21%
Slovinsko 22% 17%
Ukrajina 20% 18%
Průměr 21% 17%

Zdroj: Mazars CEE Tax Guide 2017

Můžeme pozorovat dvacetiprocentní rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší sazbou v regionu. Nejnižší firemní daně zaplatí investoři v Černé Hoře a v Maďarku (9 %), avšak je zde zase vysoká sazba DPH – až 27 %. Naproti tomu v Řecku je nejvyšší korporátní daň ve výši 29 % a je zde i vysoké DPH a odvody na sociálním a zdravotním pojištění. Co se týče DPH průměr se ve sledovaných zemích pohybuje mezi 19 až 22 %. Jednotnou sazbu DPH má v regionu už jen Bosna a Hercegovina (17 %). Korporátní daň v Makedonii činí deset procent a od určité výše obratu firmy zaplatí pouze minimální daň (jedno procento) anebo dokonce vůbec nic.