V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Bezúročné půjčky pro malé podniky

13.4.2017

Malé a střední podniky budou moci poprvé využít evropské peníze na úvěry.  Díky operačnímu programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bude Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytovat investiční úvěry s nulovým úrokem. Na program s názvem EXPANZE je celkem vyčleněno 8,8 miliardy korun.

Cílem tohoto programu je usnadnit malým a středním podnikům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů pro zahájení a další rozvoj jejich podnikání, zvýšení podnikatelské aktivity ve státem podporovaných regionech a přispívat k rozvoji sociálního podnikání.

Šéf Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček odhaduje, že typickým žadatelem bude podnik s obratem v jednotkách až desítkách miliónů korun. Program EXPANZE může poskytnout dva druhy finančních nástrojů – poskytování záruky a zvýhodněné úvěry. Úvěry budou podnikatelům poskytnuty až do výše 45 procent způsobilých výdajů. Bude se tedy jednat o úvěry v rozmezí 2 až 45 miliónů korun. Tento finanční příspěvek je určen podnikům v místech s vyšší nezaměstnaností, jako jsou třeba Jeseník, Šumperk, Opava, Kladno nebo Sokolov.

Bezúročné investiční úvěry budou především poskytovány na nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, a navíc umožňují odklad splátek jistiny až na 3,5 roku. Podmínkou pro získání úvěru až se sedmiletou splatností je to, že financování projektu bude doplněno bankovním úvěrem od některé z komerčních bank či leasingových společností. Žadatel tedy bude muset mít, k datu podání žádosti o zvýhodněný úvěr u Českomoravské záruční a rozvojové banky, i přislíbený komerční úvěr na spolufinancování projektu, a to ve výši minimálně 20 procent způsobilých výdajů.

Náměstek ministra průmyslu pro evropské fondy Tomáš Novotný počítá s tím, že až firmy úvěry splatí, budou se moci tyto peníze znovu použít i po roce 2023, kdy skončí čerpání z nynějšího rozpočtového období.