INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Bezúročné půjčky pro malé podniky

13.4.2017

Malé a střední podniky budou moci poprvé využít evropské peníze na úvěry.  Díky operačnímu programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bude Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytovat investiční úvěry s nulovým úrokem. Na program s názvem EXPANZE je celkem vyčleněno 8,8 miliardy korun.

Cílem tohoto programu je usnadnit malým a středním podnikům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů pro zahájení a další rozvoj jejich podnikání, zvýšení podnikatelské aktivity ve státem podporovaných regionech a přispívat k rozvoji sociálního podnikání.

Šéf Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček odhaduje, že typickým žadatelem bude podnik s obratem v jednotkách až desítkách miliónů korun. Program EXPANZE může poskytnout dva druhy finančních nástrojů – poskytování záruky a zvýhodněné úvěry. Úvěry budou podnikatelům poskytnuty až do výše 45 procent způsobilých výdajů. Bude se tedy jednat o úvěry v rozmezí 2 až 45 miliónů korun. Tento finanční příspěvek je určen podnikům v místech s vyšší nezaměstnaností, jako jsou třeba Jeseník, Šumperk, Opava, Kladno nebo Sokolov.

Bezúročné investiční úvěry budou především poskytovány na nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, a navíc umožňují odklad splátek jistiny až na 3,5 roku. Podmínkou pro získání úvěru až se sedmiletou splatností je to, že financování projektu bude doplněno bankovním úvěrem od některé z komerčních bank či leasingových společností. Žadatel tedy bude muset mít, k datu podání žádosti o zvýhodněný úvěr u Českomoravské záruční a rozvojové banky, i přislíbený komerční úvěr na spolufinancování projektu, a to ve výši minimálně 20 procent způsobilých výdajů.

Náměstek ministra průmyslu pro evropské fondy Tomáš Novotný počítá s tím, že až firmy úvěry splatí, budou se moci tyto peníze znovu použít i po roce 2023, kdy skončí čerpání z nynějšího rozpočtového období.