INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Jana Machačková - školení v Brně

Mgr. Jana Machačková
Mgr. Jana Machačková působí na Ministerstvu pro místní rozvoj na odboru stavebního řádu. Je spoluautorkou stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Má za sebou bohatou publikační činnost v odborných časopisech a publikacích a je zkušební komisařkou pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování.