INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zvýšení cestovních náhrad v roce 2018

9.1.2018

S příchodem nového roku dochází ke zvýšení cestovních náhrad. Vzroste i průměrná cena pohonných hmot, včetně sazby základní náhrady jednostopých i osobních vozidel. Stravné pravidelně mění Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Pokud vás zaměstnavatel vyšle na pracovní cestu, je povinen vám kompenzovat zvýšení stravovací výdaje. Jedná se o tzv. diety.  Stravné je stanoveno paušální částkou závislou na době trvání cesty a nemusí se tedy prokazovat výdaje se stravováním spojené.

Výše stravného:

Délka pracovní cesty Podnikatelská sféra Státní sféra
5 až 12 hodin 78 Kč 78-93 Kč
12 až 18 hodin 119 Kč 119-143 Kč
Déle než 18 hodin 186 Kč 186-223 Kč


Zaměstnanec musí vždy dostat minimální výši stravného. Zaměstnavatel ze soukromého sektoru může svému zaměstnanci vyplatit i vyšší stravné. Stravné vyplácené nad rámec maximálních náhrad ovšem už bude součástí zdanitelné mzdy zaměstnance, a to včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Pokud bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

  • 70 % stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin
  • 35 % stravného při pracovní cestě trvající 12 až 18 hodin
  • 25 % stravného při pracovní cestě delší než 18 hodin

Co se týče sazeb základní náhrady za používání vozidel, navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí základní náhradu za jeden kilometr jízdy u jednostopých vozidel a tříkolek sazbu nejméně 1,10 korun a u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4 koruny. Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu základní náhrady za jeden kilometr jízdy zvýší nejméně o 15 %. U nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů je základní náhrada stanovena ve výši nejméně 8 korun.

Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty. Zaměstnanec prokazuje dokladem o nákupu cenu pohonné hmoty, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou.

Pokud cenu pohonné hmoty zaměstnanec neprokáže, vychází se z této výše průměrné ceny za jeden litr pohonné hmoty:

  • 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
  • 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
  • 29,80 Kč u motorové nafty