INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Malá efektivita silniční daně

2.3.2022

Silniční daň odvádí v České republice přibližně 830 tisíc poplatníků.  Představuje přibližně 0,7 % daňových příjmů České republiky.

Předmětem pro výpočet silniční daně jsou všechna motorová vozidla požívaná za účely podnikání nebo pro pracovní cesty, a je jedno, zda jsou používána fyzickými osobami, právnickými osobami, firmami nebo zaměstnanci. Nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice jsou předmětem daně bez ohledu na způsob jejich použití.

Silniční daň je přímá daň a její výpočet se provádí na základě objemu motoru.

Roční sazby daně silniční (2022) pro osobní automobily (podle zdvihového objemu motoru)

  • do 800 cm3 – 1 200 korun
  • nad 800 cm3 do 1250 cm3 – 1 800 korun
  • nad 1250 cm3 do 1500 cm3 – 2 400 korun
  • nad 1500 cm3 do 2000 cm3 – 3 000 korun
  • nad 2000 cm3 do 3000 cm3 – 3 600 korun
  • nad 3000 cm3 – 4 200 korun

Zálohy na silniční daň se vždy platí čtvrtletně a splatné jsou v dubnu, červenci, říjnu a prosinci. Daňové přiznání se podává u místně příslušného správce daně nejpozději do 31. ledna.

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil správu této daně v letech 2017 až 2020.  Kvůli administrativní náročnosti, pomalé automatizaci i chybám v registru vozidel je efektivita silniční daně v porovnání se ostatními daněmi v České republice zhruba čtyřikrát nižší. Finanční správa vybrala v letech 2018 až 2020 na silniční dani za jednu korunu výdajů v průměru 15 korun příjmů. U ostatních daní ve sledovaném období bylo v průměru za jednu korunu výdajů vybráno 68 korun.

Dle šetření je pro správce daně někdy obtížné ověřit to, zda měl poplatník nárok na osvobození od daně nebo slevu na dani (jde například o uplatnění slevy na dani u kombinované dopravy) Negativní vliv na efektivitu silniční daně má především inflace a neměnná sazba daně.

Finanční správa je v rámci nového daňového informačního systému připravena začít využívat údaje z daňových přiznáních. Dalším krokem je představení elektronického formuláře k silniční dani.