INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Stravné v roce 2024

8.11.2023

Od příštího roku se mají změnit podmínky pro stravenkový paušál a stravenky.

Stravenkový paušál je alternativou pro stravenky, či závodní stravování. Jedná se o zaměstnanecký benefit, který je využíván od roku 2021. Stravenkový paušál nepodléhá sociálním odvodům a dani z příjmů. Zaměstnavatel příspěvek poskytuje podle počtu zaměstnancem odpracovaných směn (podmínka odpracování alespoň tří hodin za směnu).

Stravenky jsou na straně zaměstnance osvobozeným příjmem bez jakéhokoli limitu. Na straně zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný náklad vynaložený na provoz vlastního stravovacího zařízení.  V případě příspěvku na stravování formou stravenky se jedná o  daňový náklad do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu podle zákoníku práce, maximálně však do výše 70 % horní hranice stravného, který lze poskytnout zaměstnancům při pracovní cestě 5 až 12 hodin.

Konsolidační balíček zavádí do zákona o daních z příjmů nový pojem tzv. příspěvek na stravování. Daňový režim stravenek a závodního stravování na pracovišti tak bude sjednocen s režimem pro stravenkový paušál.

Nepeněžní poskytování stravování zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebude omezeno u zaměstnance bez limitu jako dosud. Osvobození od daně na straně zaměstnance bude omezeno limitem ve výši 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (v současnosti činí částku 107,10 korun). Částka poskytnutá nad stanovený limit se u zaměstnance zdaní jako jeho příjem, tedy běžná mzda (včetně sociálního a zdravotního pojištění). Při prodloužené pracovní směně, která trvá déle než 11 hodin, se osvobození uplatní i při poskytnutí dalšího příspěvku.

Na straně zaměstnavatele bude poskytovaný příspěvek na stravování představovat daňově uznatelný náklad bez limitu, obdobně jako je to nyní při poskytování stravenkového paušálu. Zaměstnavatel bude muset evidovat, zda byl poskytnut příspěvek na stravování pouze do stanoveného limitu.