INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny ve slevách na dani

18.10.2016

Novela zákona o daních z příjmů obsahuje několik změn. Především v oblasti slev na dani a daňového zvýhodnění. Novela by měla v případě schválení nabýt účinnosti od roku 2017. O některých změnách si můžete přečíst v dnešním článku.

V plánu je další zvýšení daňového zvýhodnění. Daňové zvýhodnění na první dítě má zůstat na 13 404 korun ročně. Na druhé se má zvýšit na 19 404 korun a na třetí a každé další dítě na 24 024 korun.

V novele se i mění definice slevy za umístění dítěte. Aby si poplatník mohl uplatnit slevu za umístění dítěte do školky, mělo by být nově rozhodující vynaložení výdajů (školkovné), které se vztahují k faktickému umístění dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období, nikoliv okamžik jejich samotné úhrady. Je nutné brát v potaz i to, že školkovné se zpravidla hradí i v případech, kdy dítě do zařízení nechodí (např. z důvodu nemoci).

Daňový bonus se nemění a i nadále zůstává na úrovni 60 300 korun ročně. Zůstávají zachovány i podmínky pro nárok na roční daňový bonus – tedy příjmy ve zdaňovacím období alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období. Avšak do příjmů se již nově nebudou započítávat příjmy z nájmů a kapitálového majetku. Daňový bonus na vyživované děti se od příštího roku bude moci poskytnout pouze těm poplatníkům, kteří dosahují „aktivních příjmů“, tzn. příjmů ze závislé činnosti nebo příjmů ze samostatné činnosti.

Nová úprava se bude týkat možnosti uplatnění základní a rozšířené slevy na invaliditu. V současnosti není pro uplatnění slevy rozhodující okamžik přiznání invalidity, ale okamžik zahájení výplaty tohoto důchodu. Pro jednoznačné vymezení rozhodného okamžiku pro posouzení oprávněnosti slevy na dani se bude nově udávat datum přiznání invalidity. Stejně tak se bude postupovat i v případě posouzení dítěte jako vyživované osoby. Nově se tak posouzení bude odvíjet od skutečnosti, kdy byl (nebyl) přiznán invalidní důchod pro invaliditu určitého stupně.  Zletilé dítě je považované za vyživované, pokud nepobírá invalidní důchod třetího stupně. Pokud bude plný invalidní důchod přiznán a doplacen zpětně, nebude možné za dané období daňové zvýhodnění přiznat.