INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny v daňovém odpočtu u životního pojištění

16.12.2014

Životní pojištění sloužilo mnoha firmám jako důvod pro nedaněné příjmy zaměstnanců. Od příštího roku to ovšem už nebude možné. Právě o možnosti daňového odpočtu životního pojištění pojednává dnešní článek.

V oblasti životního pojištění od roku 2015 dochází k řadě změn.  Nejvýraznější změnou je to, že pro uplatnění daňového odpočtu nebude možné průběžně vybírat ze smlouvy peníze, jako je tomu v současnosti. Pro ty občany, kteří chápou životní pojištění jako dlouhodobý finanční produkt a neplánují vybírat peníze dříve než v 60 letech, se nic nemění. Nadále si budu moci uplatňovat daňový odpočet a snížit si tak svou daňovou povinnost.

Ovšem jak vysvětluje Kamil Durčák, analytik finanční skupiny Swiss Life:  „Aby bylo nadále možné považovat pojistné za daňově zvýhodněné, platí kromě současných podmínek, které zůstávají beze změny, nová podmínka, tedy že z pojistné smlouvy nesmí být proveden výběr finančních prostředků.“

U těch občanů, kteří čerpají své peníze z životního pojištění průběžně, nebude možné od příspěvku placených zaměstnavatelem na životní pojištění uplatnit daňový odpočet a daňové osvobození.

Pokud si člověk bude chtít v příštím roce vybrat peníze a předčasně zrušit smlouvu o životním pojištění, bude nutné později dodanit deset let zpětně. Za toto dodanění je vždy odpovědný daňový poplatník.  Novela zákona chce zabránit situaci, kdy zaměstnavatel část mzdy vyplácel formou mimořádného pojistného na smlouvu o životním pojištění a zaměstnanec mohl tento příspěvek v podstatě kdykoliv vybrat.

S tímto opatřením souvisí i zvýšená administrativní zátěž ohledně zpětného dodanění pro porušení pravidel daňové uznatelnosti. Klienti životního pojištění se tedy musí do konce března rozhodnout, zda budou chtít upravit své smlouvy tak, aby splňovaly možnost osvobození příspěvku zaměstnavatele na pojistné a rovněž možnost snížit základ daně pojištěného a zaplacené pojistné. „Přechod na daňově uznatelnou smlouvu o životním pojištění provedou pojišťovny automaticky s tím, že pouze aktivní nesouhlas klienta převedení zabrání,“ říká Kamil Durčák.