INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny u elektronicky poskytovaných služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání

24.3.2014

Od 1. ledna 2015 v Evropské unii nastanou změny v DPH u elektronicky poskytovaných služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání. Změna se bude týkat především určení místa uskutečnění zdanitelného plnění.


Elektronicky poskytovanou službou je podle § 10h odst. 2 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty především „hostitelství internetových stránek web-site hosting, web-page hosting, dálková údržba programů a zařízení, dodání programového vybavení a jeho aktualizace, dodání obrázků, textů a informací a zpřístupňování databází, dodání hudby, filmů a her, včetně loterií a jiných podobných her a dodání politických, kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých a zábavních pořadů a událostí a poskytnutí služby výuky na dálku.“

Tyto služby a služby rozhlasového a televizního vysílání poskytované soukromým zákazníkům, nehledě na to, zda je příjemcem služby osoba povinná k dani (B2B) či osoba nepovinná k dani (B2C), budou nově zatíženy DPH v zemi příjemce služby. Poskytovatel služby tak bude muset účtovat DPH podle sazby platné ve členské zemi zákazníka.

Pokud bude elektronicky poskytnutá služba nebo služba rozhlasového a televizního vysílání poskytována osobě nepovinné k dani, může změna vést k tomu, že poskytovatel této služby bude povinen zaregistrovat se jako plátce DPH v členském státě příjemce této služby. Ve snaze snížit administrativní zátěž s tímto spojenou se zavádí možnost tzv. zjednodušeného jednoho správního místa („Mini-One-Stop-Shop“). Na elektronicky poskytované služby lze tento režim aplikovat již v současnosti. Od 1. ledna 2015 bude možné jej využit i na služby rozhlasového a televizního vysílání.

„Tento režim byl dosud určen jen osobám ze třetích zemí. Nově bude určen i pro osoby z EU a systém tak bude rozdělen na režim „Unie“ a „Mimo Unii“. Pro českého plátce DPH to tak bude znamenat, že bude moci elektronické služby poskytované osobám nepovinným k dani do různých členských států přiznávat v ČR (nebude se však jednat o přiznání české DPH, ale daně z jednotlivých členských zemí),“ uvádí daňový poradce Ing. Pavel Běhounek.

Od 1. ledna 2015 budou moci osoby povinné k dani, které výše zmiňované služby poskytují osobám nepovinným k dani v členských státech, v nichž nemají sídlo své ekonomické činnosti ani stálou provozovnu, vyúčtovat daň splatnou z poskytnutí služeb prostřednictvím internetového portálu v členském státě, v němž jsou identifikovány.