INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny sazeb zahraničního stravného pro rok 2014

21.10.2013

Ministerstvo financí spolu s ministerstvem zahraničních věcí již předložilo návrh vyhlášky, která stanoví výši základní sazby zahraničního stravného pro rok 2014. Na problematiku zahraničního stravného spolu s těmito plánovanými změnami se zaměříme v tomto článku.

Stravné na zahraniční cestě se poskytuje v souladu s § 170 zákoníku práce zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou, a to pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času.

Na žádost zaměstnance může zaměstnavatel vyplatit stravné v českých korunách nebo v jiné cizí volně směnitelné měně s tím, že se pro přepočet použije směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou.

Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši:

  • základní sazby,  jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin.
  • 2/3 základní sazby, trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin
  • 1/3 základní sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území ČR 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu.
  • zahraniční stravné se neposkytuje, trvá-li doba strávená mimo území ČR méně než 1 hodinu

Zaměstnavatelé samozřejmě mohou svým zaměstnancům platit i vyšší cestovní náhrady, než stanovuje vyhláška, avšak náklady na tyto diety jsou daňově uznatelné pouze do výše stanovených základních sazeb zahraničního stravného.

Po tomto shrnutí nejdůležitějších skutečností se nyní pojďme podívat na konkrétní změny, které nová vyhláška přináší. Jedná se o zvýšení základních sazeb u čtyř zemí. Toto zvýšení odůvodňuje ministerstvo růstem cen ve veřejném stravování v těchto zemích o více než 20% od poslední úpravy sazeb v roce 2009. U Indie, Azerbajdžánu a Alžírska se shodně zvýší sazba z původních 35 EUR na 40 EUR. U Venezuely se sazba zvýší z 55 EUR na 60 EUR.

Kromě tohoto zvyšování sazeb také vyhláška změní u dvou zemí měnu, ve které je základní sazba stanovena. Konkrétně se pro cesty do Laosu a Kambodži začnou cestovní náhrady vyplácet v amerických dolarech namísto dosavadních EUR. Místo 35 EUR se nyní sazba změní na 46 USD. Tato změna reaguje na místí podmínky v obou zemích, kdy lze tamní měnu daleko snáze směňovat za dolary než za eura. Platby v eurech jsou většinou buď zcela nemožné, nebo s velmi nevýhodným kurzem.