INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Závěry z konference Venkov 2013 v Hranicích

21.11.2013

Ve dnech 1. – 3. října proběhla národní konference Venkov 2013, jejíž hlavním tématem byla otázka, jaké možnosti bude mít český a moravský venkov pro svůj další rozvoj díky čerpání evropských dotací v následujícím programovém období 2014 – 2020. Na letošní, již pátý ročník se přihlásilo přes 400 aktérů rozvoje venkova, a to z tuzemska i ze zahraničí. Předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala, který byl také hlavním organizátorem konference, prohlásil, že v podstatě cokoliv, co přispěje ke zpopularizování tématu venkova, je dobré. A právě uspořádání konference je jednou z možností, jak toho lze dosáhnout.

Jaké jsou tedy hlavní závěry konference, rozhodnutí, o která budou obce usilovat?

1) Předseda Národní sítě MAS ČR František Winter prohlásil, že v nejbližší době bude organizace usilovat o podepsání memoranda mezi ministerstvy pro místní rozvoj, životního prostřední a zemědělství o využití prostředků převedených z evropského zemědělského fondu do kohezních fondů EU ve prospěch infrastruktury obcí, a také dodal, že je potřeba dotačně podpořit údržbu o opravu základních melioračních zařízení, učinit opatření ke snížení administrativy a byrokracie a také řešit problémy převodem z nárokového I. pilíře Společné zemědělské politiky EU do rozvojovějšího II. pilíře.

2) Předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala přidal další klíčový úkol, který by měl být do budoucna splněn, a to posílení zaměstnanosti a udržení služeb na venkově, jelikož obchodní obslužnost v malých obcích Spolek chápe jako veřejně prospěšnou službu – ta je ale při současných tržních podmínkách bez určité finanční podpory neudržitelná. Z toho důvodu Spolek žádá o zvýšení cílené a systémové podpory subjektů, které se zabývají tvorbou pracovních příležitostí na venkově – čili obcí, MAS, svazků obcí, drobných podniků a neziskového sektoru.

3) Další účastníci konference rovněž debatovali o současném postavení samosprávy obcí a navrhují změnu volebního systému pro komunální volby tak, aby se posílily většinové prvky tak, aby kandidáti, kteří mají nejvíce hlasů, byli zvoleni. Přímá volba starostů byla odmítnuta – zejména „oddělení“ starostů od zastupitelstva.

4) V rámci tématu vzájemné spolupráce obcí účastnici požadovali pozvolnou změnu. Za dobrou změnu považují posílení dosavadní spolupráce obcí na bázi jejich dobrovolných svazků a místních akčních skupin.

5) Mezi nová témata společné diskuze se zařadila myšlenka, že by se mohla snížit hranice počtu obyvatel pro vznik nových obcí – např. z nynějšího 1000 na 500 obyvatel, protože mnoho vesnic žije v rámci města, s čímž jsou někteří obyvatelé nespokojeni.

6) Tajemník Krajského sdružení NS MAS Karel Hošek vyjádřil podporu synergii aktivit jako je regionální potravina a regionální značky – tedy najít efektivní způsob jejich podpory a využít tak jejich významného potenciálu.

Kontakty sloužící pro Vaše vyjádření či nějaké návrhy a připomínky naleznete spolu s ilustračními z konference na www.venkov2013.cz.