INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Obecní soutěže: Vesnice roku a Oranžová stuha 2014

3.4.2014

Opět nastal čas pro odstartování již tradičních soutěží pro české obce – celorepublikově známá a ceněná Vesnice roku a také Oranžová stuha 2014, která je její součástí. Oranžová stuha si letos zapisuje osmý ročník soutěžení, Vesnice roku zase jubilejní, již dvacátý ročník. Soutěže jsou vyhlašovány a schvalovány Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zemědělství (Oranžová stuha), Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR.

Jak uvedl nynější ministr zemědělství Marian Jurečka, důležité je, aby se na zlepšování života v obcích podíleli sami obyvatelé. Právě proto jsou Oranžovou stuhou oceňovány obce, které spolupracují s místními zemědělskými podniky při péči o veřejná prostranství, krajinu při výrobě místních produktů či při vytváření pracovních příležitostí nebo při využívání netradičních zdrojů energie. Přihlášky do soutěže mohou obce posílat do 30. dubna 2014. Výsledky letošního ročníku budou vyhlášeny 23. září.

A co může získání tzv. Oranžové stuhy pro vítěznou obec znamenat? Celkový vítěz může v roce 2015 obdržet dotaci až do výše 800 tis. Kč. Vítězové krajských kol také nepřijdou zkrátka, mohou získat podporu až 600 tis. Kč.

Jubilejní 20. ročník Vesnice roku byl letos slavnostně vyhlášen u příležitosti konání tzv. Dne malých obcí v Národním domě na pražském Smíchově. Podmínky letošního ročníku podepsali přímo na místě ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová, náměstek ministra zemědělství Jindřich Šnejdrla, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala a místopředseda Svazu měst a obcí ČR Josef Bezdíček. Podávání přihlášek do této celorepublikové soutěže končí taktéž 30. dubna 2014.

Do soutěže se již tradičně mohou přihlásit obce, které splňují následující podmínky:

  • Obce mající max. 7 500 obyvatel
  • Obce mající zpracovaný strategický dokument, jež se zabývá rozvojem obce
  • Obce mající zpracovaný program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu

Jako každý rok bude dle dané organizace soutěž probíhat ve dvou kolech – krajském a celostátním. Z krajského do celostátního kola postupuje za každý kraj ČR jedna obec, která zde získala Zlatou stuhu. V celostátním kole jsou hodnocena první tři místa a kromě jiných skutečností jsou velmi dobře finančně ohodnocena.

Přihlášené obce se hodnotí dle mnoha aspektů, které zahrnují např. koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péči o stavební fond a obraz vesnice, občanskou vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péči o veřejná prostranství a další.

Vítězem loňského ročníku soutěže Vesnice roku se stala obec Jeseník nad Odrou.

Vynikáte jako obec v některých vyjmenovaných hodnocených aspektech? Pak se neváhejte do soutěže přihlásit, čas běží! I když třeba nevyhrajete, možná svou obec alespoň zviditelníte a zlepšíte její postavení.

Všechny potřebné informace o letošním ročníku této soutěže (podmínky účasti atp.) naleznete na stránkách www.vesniceroku.cz.