INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zaručená mzda v roce 2015

23.2.2015

Kromě zvýšení minimální mzdy se zvýší i od letošního roku mzda zaručená. Minimální mzda se zvýšila na 9 200 korun a minimální hodinová mzda se zvýšila na 55 korun. Pro někoho ovšem může být minimální mzda až dvojnásobná – jedná se ovšem o nejnižší úrovně zaručené mzdy. Právě o těchto úrovních je dnešní článek.

Zaručená mzda se týká zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě. Znamená to tedy, že v nepodnikatelském sektoru (státní a veřejná správa a služby) a u zaměstnavatelů podnikatelské (nestátní) sféry, u kterých není uzavřena kolektivní smlouva, nebo nejsou mzdové podmínky v kolektivní smlouvě sjednány, platí vedle minimální mzdy ještě nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Dalším rozdílem mezi minimální a zaručenou mzdou je to, že minimální mzda se uplatní vůči zaměstnancům v pracovním poměru i na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr. Zatímco nejnižší úroveň zaručené mzdy platí pouze pro zaměstnance v pracovním poměru, vůči zaměstnancům činným na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr se neuplatňuje.

Úroveň zaručené mzdy je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonaných prací. Tyto úrovně jsou rozděleny celkem do osmi skupin.
 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy v korunách

Skupina prací Hodinová mzda do 31. 12. 2014 Hodinová mzda od 1. 1. 2015 Měsíční mzda do 31. 12. 2014 Měsíční mzda od 1. 1. 2015
1. 50,60 55,00 8 500 9 200
2. 55,90 60,70 9 400 10 200
3. 61,70 67,00 10 400 11 200
4. 68,10 74,00 11 400 12 400
5. 75,20 81,70 12 600 13 700
6. 83,00 90,20 13 900 15 100
7. 91,70 99,60 15 400 16 700
8. 101,20 110,00 17 000 18 400

 

Skupiny lze najít v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., jsou zde i příklady konkrétních prací v těchto skupinách a různých oborech.