INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zaplacení daně z nemovitých věcí

27.4.2022

Přiznání k dani z nemovitých věcí se jako jediné podává dopředu. Daňové přiznání z daně nemovitých věcí podávají ti, kdo v předchozím roce nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Daňové přiznání podávají také ti, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli. Daňové přiznání se podává pouze jednou po nabytí (prodeje), změně nemovitosti a následně každoročně automaticky obdržíte informaci o výši daně k zaplacení.

Přiznání se podává k finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Pokud vlastníte více nemovitostí a všechny v jednom kraji, podáváte přiznání jen na jeden úřad. Když ale máte nemovitosti ve víc krajích, podáváte víc přiznání – jedno za každý kraj.

Naopak daňové přiznání nepodává poplatník, který podával daňové přiznání v uplynulých letech, a nezměnily se u něj skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Změna koeficientu, který si určuje pro každý rok obec nebo změna průměrné ceny pozemku, také není důvodem pro podání daňového přiznání. Finanční správa takovou změnu automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok.

Finanční správa začala rozesílat složenky pro zaplacení této daně. Složenky ovšem neobdrží poplatníci, kteří mají datovou schránku, platí prostřednictvím SIPO nebo se přihlásili k zasílání údajů pro placení daně na e-mail, popřípadě mají vyměřenou daň do 30 korun.

Daň z nemovitých věcí je stanovena jako součet za všechny nemovité věci poplatníky, které se nacházejí na území příslušného kraje. V případě, že poplatník vlastní nemovité věci na území různých krajů, najde v obálce více složenek.  Při samotném výpočtu výše daně z nemovitých věcí je rozhodující:

  • typ nemovitosti
  • velikost nemovitosti
  • místní koeficient a velikost obce

Daň z nemovitých věcí je nutné zaplatit do konce května. V případě vyměřené daně nad 5 00 korun se daň může zaplatit ve dvou stejně vysokých splátkách během května a listopadu (přijdou dvě složenky). Poplatník ji ovšem může do 31. května zaplatit i najednou.