INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vyšší daň z nemovitých věcí

17.5.2023

Vláda v úsporném balíčku chce zvýšit sazbu daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek.  Daň je v České republice v porovnání s nejvyspělejšími zeměmi světa jedna z nejnižších. Současně i zvažuje automatickou valorizaci této daně podle inflace. Valorizace by měla být zavedena od roku 2025. Státní kase by navrhovaná opatření měly přinést navíc 9 miliard korun v roce 2024 a dalších 300 milionů v roce 2025.

Daň z nemovitosti je souhrnným označením daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek.  Sazby daně se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Daň se poté násobí koeficientem, který je stanovený podle velikosti obce, a případně místním koeficientem.

Vláda navrhuje zavést sazbě daně tzv. státní koeficient ve výši 1. Inkaso bude 100% příjmem státu. Doposud byl výběr daně z nemovitosti pro stát ztrátový, jelikož jeho náklady na výběr činily 1,2 miliardy korun ročně. Avšak výnos daně v plné výši připadl obcím. V navrhovaném opatření obcím i nadále bude náležet dosavadní inkaso daně, stát si vezme pouze část, o kterou se daň nově zvýší.

Jak již bylo napsáno v úvodu, sazba daně z nemovitosti se zvýší až dvojnásobně. Výpočet daně ovšem ovlivní místní koeficient. Pokud například obec uplatňuje místní koeficient ve výši 3. inkasuje trojnásobek základní sazby a zavedením státního koeficientu vzroste celková daň o třetinu.

Bývalá ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Klára Dostálová se zvýšením daně nesouhlasí. „Zvýšení daně z nemovitosti na dvojnásobek se dotkne v nejméně vhodnou dobu i té nejzranitelnější části společnosti, včetně penzistů. Spolu s výraznou redukcí stavebního spoření to bude mít za výsledek jen výrazné snížení dostupnosti vlastnického bydlení,“ míní opoziční politička. Analytici se i obávají zvýšení cen nájemného.

Proti návrhu se i staví sociolog a ekonom Akademie věd České republiky Martin Lux. Dle jeho názoru by výnos z daně měl náležet pouze obcím. „Vlastníci platí obci za to, že zajišťuje k jejich domům a bytům potřebnou infrastrukturu, že se o ně a nepřímo i o jejich majetek dobře stará. Tak by to také mělo zůstat,“ uvedl Lux.