INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2020

31.10.2019

Jestliže vás zaměstnavatel vyšle na služební cestu do zahraničí, máte nárok na tzv. cestovní náhradu neboli stravné. Každý rok se mění sazby těchto náhrad. V příštím roce dojde poměrně k hodně změnám. Výše stravného je určována vyhláškou o stanovení zahraničních sazeb cestovních náhrad. Přiměřenou výši stravného určuje každoročně ministerstvo financí na základě ministerstva zahraničních věcí.

Základní sazba cestovních náhrad není pro všechny země stejná. Finanční sazba zohledňuje cenovou hladinu v dané zemi. Základní sazba zahraničního stravného se v příštím roce u 23 zemí zvýší. Změny jsou znázorněny v následující tabulce. Sazby, které jsou beze změny, najdete ve vyhlášce.

Země Měnový kod Základní sazba 2019 Základní sazba 2020
Andorra EUR 40 45
Austrálie a Oceánie USD 55 60
Bahrajn EUR 40 45
Bosna a Hercegovina EUR 35 40
Dánsko EUR 50 55
Chile USD 50 55
Irsko EUR 45 50
Island EUR 55 60
Itálie, Vatikán, San Marino EUR 45 50
Jordánsko EUR 40 45
KLDR EUR 40 45
Lucembursko EUR 45 50
Malajsie USD 40 45
Malta EUR 45 50
Norsko EUR 55 60
Nový Zéland USD 55 60
Omán EUR 40 50
Saúdská Arábie EUR 45 50
Singapur USD 50 60
Spojené státy americké USD 55 60
Sýrie EUR 45 50
Španělsko EUR 40 45
Venezuela USD 60 65


Základní sazby se mohou v některých případech měnit. Pokud jste státní zaměstnanec, jsou sazby zahraničních cestovních náhrad pro vašeho zaměstnavatele závazné. Pouze vedoucím organizačních složek státu, jejich zástupcům a statutárním orgánům a jejich zástupcům se mohou tyto základní sazby navýšit až o 15 % nad částku, kterou stanoví vyhláška.

V případě, že jste soukromý zaměstnanec, může vám zaměstnavatel základní sazbu snížit, či naopak zvýšit. Platí následující pravidla. Jestliže vás zaměstnavatel vyšle na zahraniční služební cestu, musí vám vyplatit minimálně 75 % stanovené základní sazby. Případně alespoň 50 % základní sazby, pokud jde o posádku plavidel vnitrozemské plavby. Zaměstnavatel vám také může vyplatit vyšší než základní sazbu, v takovém případě ovšem z částky nad základní sazbu budete muset odvést sociální a zdravotní pojištění.

Ke snížení sazby stravného může dojít i v případě, že vám během pracovní zahraniční cesty bylo bezplatně poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře. Zaměstnanci v takovém případě přísluší zahraniční stravné za každé poskytnuté jídlo ve výši:

  • základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 %,
  • dvoutřetinové základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 %,
  • třetinové výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 70 %.