V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Za nedostavení se na Czech POINT již nebude možné vyřadit nezaměstnaného z evidence úřadu práce

12.6.2013

Jak na svém webu informoval veřejný ochránce práv (ombudsman) JUDr, Pavel Varvařovský, připravovaná novela zákona o zaměstnanosti má za cíl mimo jiné zrušit ustanovení umožňujících vyřadit z evidence úřadu práce uchazeče o zaměstnání, který se nedostavil na kontaktní místo veřejné správy, tzv. Czech POINT. Zajišťoval to systém DONEZ, který byl terčem časté kritiky, a to nejen ze strany ombudsmana – ten dokonce navrhoval podání žaloby k ochraně veřejného zájmu.

Systém Donez má být i fakticky ukončen, a to pravděpodobně v září tohoto roku. V souvislosti s proběhlým jednáním mezi ombudsmanem a ministryní práce a sociálních věcí Ludmilou Müllerovou již došlo k postupnému utlumování projektu a podařilo se alespoň prosadit určité skupiny uchazečů, kteří do systému DONEZ již nebudou zařazováni.

V souvislosti s DONEZ ale došlo k několika individuálním stížnostem, kde u některých se i přes výše zmíněný „úspěch“ se zrušením systému nepodařilo dosáhnout adekvátní nápravy. Kvůli tomuto přetrvávajícímu problému ombudsman opět požádal ministryni práce a sociálních věcí o přezkoumání rozhodnutí u uchazečů, kteří byli za nedostavení se na poštu z evidence úřadu práce vyřazeni a mohlo jim to tak způsobit nemalé potíže. Ministerstvo na tuto žádost ale zatím nezareagovalo.

I přes uvedené problémy došlo ale k významnému kroku ke zlepšení stávající situace – k nápravě nedošlo ve všech případech, ale alespoň v některých. I tento posun považuje ombudsman za optimální a bude se snažit nadále situaci ve spolupráci s MPSV a Úřadem práce ČR zlepšovat – připravovaná změna zákona by totiž měla zamezit dalšímu pokračování nezákonného postupu obou zmíněných úřadů.