INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Za nedostavení se na Czech POINT již nebude možné vyřadit nezaměstnaného z evidence úřadu práce

12.6.2013

Jak na svém webu informoval veřejný ochránce práv (ombudsman) JUDr, Pavel Varvařovský, připravovaná novela zákona o zaměstnanosti má za cíl mimo jiné zrušit ustanovení umožňujících vyřadit z evidence úřadu práce uchazeče o zaměstnání, který se nedostavil na kontaktní místo veřejné správy, tzv. Czech POINT. Zajišťoval to systém DONEZ, který byl terčem časté kritiky, a to nejen ze strany ombudsmana – ten dokonce navrhoval podání žaloby k ochraně veřejného zájmu.

Systém Donez má být i fakticky ukončen, a to pravděpodobně v září tohoto roku. V souvislosti s proběhlým jednáním mezi ombudsmanem a ministryní práce a sociálních věcí Ludmilou Müllerovou již došlo k postupnému utlumování projektu a podařilo se alespoň prosadit určité skupiny uchazečů, kteří do systému DONEZ již nebudou zařazováni.

V souvislosti s DONEZ ale došlo k několika individuálním stížnostem, kde u některých se i přes výše zmíněný „úspěch“ se zrušením systému nepodařilo dosáhnout adekvátní nápravy. Kvůli tomuto přetrvávajícímu problému ombudsman opět požádal ministryni práce a sociálních věcí o přezkoumání rozhodnutí u uchazečů, kteří byli za nedostavení se na poštu z evidence úřadu práce vyřazeni a mohlo jim to tak způsobit nemalé potíže. Ministerstvo na tuto žádost ale zatím nezareagovalo.

I přes uvedené problémy došlo ale k významnému kroku ke zlepšení stávající situace – k nápravě nedošlo ve všech případech, ale alespoň v některých. I tento posun považuje ombudsman za optimální a bude se snažit nadále situaci ve spolupráci s MPSV a Úřadem práce ČR zlepšovat – připravovaná změna zákona by totiž měla zamezit dalšímu pokračování nezákonného postupu obou zmíněných úřadů.