INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rozšíření služeb Czech POINTu

8.5.2013

Pokud si položíme otázku, zda jít osobně na úřad či do banky anebo raději zůstat doma, většina z nás by možná volila spíše druhou možnost, která je pohodlnější a rychlejší. Tato otázka souvisí se dvěma přelomovými novinkami, které Ministerstvo vnitra představilo začátkem dubna na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové.

První bankou, která získala možnost provozovat na svých pobočkách Czech POINT se všemi jeho dostupnými službami, je Československá obchodní banka – tyto služby budou klienti moci využít na jejích vybraných Era finančních centrech. Autorizace byla ČSOB udělena Ministerstvem vnitra dne 5. dubna 2013. Od okamžiku skutečného spuštění tohoto projektu má banka povinnost vykonávat všechny agendy dostupné na Czech POINTu a zaměstnanci banky se tak stávají tzv. asistenty Czech POINTu, kteří musí složit zkoušku z konverze. Autorizace se vydává na pět let za roční poplatek 2 000 000 Kč. Ministerstvo vnitra má možnost nad subjekty s autorizací vykonávat kontrolní činnost, případně akreditaci i odebrat.

A jak je možné výše zmíněné služby využít v praxi? Konkrétně se může jednat například o založení účtu nebo žádost o úvěr. Pokud si tedy bude chtít podnikatel a zároveň klient uvedené banky vyřídit úřední záležitosti, nebude již muset jít zvlášť pro výpisy na kontaktní místo Czech POINTu a zvlášť do banky, ale vyřídí vše na jednom místě. Nejen na radnici, poště nebo u notáře, ale i v bance tak dále získá například i výpis z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí nebo ověření počtu trestných bodů z Centrálního registru řidičů.

Druhou novinkou, která byla v úvodu nastíněna, se týká občanů, podnikatelů a firem, které vlastní aktivní datovou schránku. Díky projektu CzechPOINT@home budou totiž moci získat vybrané výpisy zdarma do svého počítače, aniž by museli osobně navštívit úřad, což mnozí z vlastníků datových schránek určitě ocení a budou je moci užívat ještě více a efektivněji. Prozatím by se jednalo o pět vybraných výpisů, které by byly do aktivovaných datových schránek doručovány, a to: elektronický výpis z obchodního, insolvenčního či živnostenského rejstříku, rejstříku trestů právnických osob či seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Výčet zmíněných výpisů poskytovaných novou službou CzechPOINT@home bude nadále rozšiřován.

Podle náměsteka ministra vnitra pro veřejnou správu Pavla Koláře, jsou tyto novinky dalším důkazem, že smyslem eGovernmentu není pouze zavádění stále novějších a lepších IT technologií, ale také snaha pomáhat občanům ve zjednodušení jejich komunikace se státem. Dále také uvedl, že dostupnost úřadů a nabízených služeb hodlá Ministerstvo vnitra nadále rozšiřovat a vylepšovat. V současné době je k dispozici na 7000 kontaktních míst, jak v České republice, tak i v zahraničí.

Skutečné spuštění obou zmíněných přelomových projektů je pravděpodobné v řádu několika málo měsíců. Kompletní seznam služeb i přehled statistik kontaktních míst naleznete na www.czechpoint.cz.