INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Výzva MMR: Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 2014

6.3.2014

Dne 28. ledna 2014 byly schváleny zásady podprogramu s názvem Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 2014 a spolu s nimi také výzva k předkládání žádostí o dotaci. Cílem tohoto podprogramu je rozvoj infrastruktury podporující několik oblastí – například podnikání, snížení nezaměstnanosti či rozvoj infrastruktury v oblasti cestovního ruchu. Zohledněna jsou pak zvláště území, která jsou schválena vládou jako hospodářsky problémové oblasti, dotčené obce jsou jmenovitě uvedeny v usnesení vlády č. 344/2013, jinak se jedná o obce ležící v katastrálním území Moravskoslezského nebo Ústeckého kraje.

Jak víme, na konci ledna 2014 byla prezidentem jmenovaná nová vláda a nově nastupující ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová tuto výzvu dne 5. 2. 2014 zastavila (v tento den mělo původně začít podávání žádostí). Ministryně Jourová nařídila tento dotační podprogram nejpozději do konce března 2014 upravit tak, aby více splňoval zákonem stanovené cíle a směřoval k přímé podpoře podnikání a tvorbě pracovních míst. Své rozhodnutí zdůvodnila také tím, že aktuálním úkolem MMR je oživit regiony nejvíce postižené hospodářskou recesí a tím zmenšit rozdíly mezi jednotlivými kraji a že výše zmíněná podpora podnikání a snížení nezaměstnanosti je prvotním zájmem nás všech.

Návrh nového zaměření zásad programu vytvoří pracovní skupina za účasti zmocněnce vlády pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiřího Ciencialy, zástupců územních samospráv, a také hospodářských a sociálních partnerů obou krajů. Vyhlášení nové výzvy pro tento dotační podprogram se předpokládá k 31. březnu 2014.