INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vrácení daní z brigády

18.9.2018

Pokud jste si o prázdninách přivydělávali prostřednictvím brigád, nezapomeňte si nechat vrátit daně. Studenti si přivydělávají nejčastěji na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Na tyto dohody mohou pracovat pro více zaměstnavatelů současně. V určitých případech vám může vzniknout přeplatek na dani.

Studenti nebo důchodci, kteří si přivydělávají na dohodu o provedení práce, mohou odvedenou srážkovou daň nebo zálohovou daň z příjmu obdržet zpět. Všichni zaměstnanci mají nárok na daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 korun. Prohlášení k dani (tzv. růžový papír) je ovšem možné na dané období mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. V případě prázdninových brigád výdělečná činnost netrvá po celý rok, tudíž se neuplatňuje v plném rozsahu sleva na poplatníka (24 840 korun za rok). I když nepracujete po celý rok, máte nárok uplatnit si daňovou slevu v plné roční výši, čímž vám vnikne nárok na daňovou vratku.

Zaměstnavatel vždy odvádí zálohovou daň, pokud máte u něj podepsaný růžový formulář. Díky tomuto formuláři máte nárok na uplatnění daňových slev.

V případě, že nemají studenti u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a dostávají hrubou odměnu z dohody o provedení práce do výše 10 000 korun nebo z dohody o pracovní činnosti do výše 2 500 korun, potom je z této částky odvedena 15procentní srážková daň z příjmu. Jestliže není podepsáno prohlášení k dani, nelze při výpočtu měsíční daňové povinnosti uplatnit žádné daňové slevy. Studenti mohou zaplacenou srážkovou daň získat zpět. Pokud mají statut studenta po celý kalendářní rok, potom se daň z příjmu neplatí do ročního daňového základu 192 400 korun.

Jestliže nemáte podepsané prohlášení a vaše hrubá měsíční odměna je nad stanovený limit, zaměstnavatel odvede zálohovou daň z příjmů a také zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Na daňové slevy v tomto případě nárok nemáte. Pokud za vás byla v ten samý měsíc odvedena ještě další zálohová daň u tohoto nebo jiného zaměstnavatele, jedná se o souběžný příjem a vy musíte podat daňové přiznání. V něm si už můžete daňové slevy uplatnit. Studenti mohou začátkem nového roku požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně.

Daňové přiznání za rok 2018 budou muset podat nejenom zaměstnanci mající jiné zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, z kapitálových příjmů, z nájmu nebo z ostatních příjmů vyšší než 6 000 korun, ale i zaměstnanci, kterým byla v některém měsíci odvedena zálohová daň z příjmu od dvou zaměstnavatelů.