INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok

17.10.2013

Koncem září vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2014, a to se schodkem 112 miliard korun. Nutná tříprocentní hranice deficitu bude dodržena. Plánovaná výše příjmů rozpočtu činí 1099,3 miliard, výše výdajů 1211,3 miliard korun. Premiér Jiří Rusnok prohlásil, že řada požadavků ke schválení rozpočtu sice nebyla uspokojena, ale v současných možnostech české ekonomiky a veřejných financí to ani není možné.

Oproti původnímu návrhu došlo dokonce k navýšení příjmů o 16 miliard. Premiér k tomuto dodal, že schválený návrh považuje za „prorůstový“ a předpokládá, že by konečně mohlo dojít k postupnému oživení české ekonomiky. Ministr financí Jan Fischer je s návrhem také spokojen, uvedl, že „jde naproti“ ekonomickému růstu, i když schodek není malý.

Vláda současně schválila určitá zákonná opatření, týkající se několika oblastí (ta teď budou mířit do Senátu):

1) Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění – došlo zde ke zvýšení částky vyměřovacího základu pojistného na veřejné zdravotní pojištění u státních pojištěnců ze současných 5355,- na 6078,- korun za kalendářní měsíc.

2) Veřejné zakázky – současné limity pro veřejné zakázky na stavební práce zůstávají nezměněny, tedy 3 mil. Kč bez DPH.

3) Změna daňových zákonů v souvislosti s rektifikací soukromého práva – týkají se tří okruhů: problematika zdanění investičních fondů a osvobození dividend, podílů na zisku od daní z příjmů, problematika veřejné prospěšnosti.

4) Daň z nabytí nemovitých věcí – dosavadní stav bude zachován jen v otázce poplatníka, změna naopak nastává v případě transakcí na základě kupních a směnných smluv, kde poplatníkem nově zůstává převodce. Poplatníkem může být zvolen i nabyvatel, což eliminuje nutnost existence ručitelství za daň.