INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vesnice roku

16.5.2013

Již známá soutěž s názvem Vesnice roku v Programu obnovy venkova se každoročně vyhlašuje už od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkovských oblastí k aktivní účasti na jejich rozvoji, vyzdvihnout jejich pestrost a rozmanitost a upozornit tak i širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž se ale netýká jen občanů, ale také představitelů obcí, kteří se spolu s občany do soutěže aktivně zapojují prostřednictvím rozvíjení místních tradic a společenské života v obci vůbec.

Vyhlašovatelem soutěže je od roku 1996 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. V roce 2007 se k vyhlašování přidalo také Ministerstvo zemědělství. Zmíněné vyhlašování každoročně probíhá na jarním Dnu malých obcí v Praze. Soutěž probíhá ve dvou kolech – v krajském a celostátním, kdy do celostátního kola postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, která v kole krajském obdržela ocenění „Zlatá stuha“. V celostátním kole se pak vyhodnocují první tři místa.

A jakých oblastí se vyhodnocení týká? Je jich několik, např. koncepční dokumenty, společenský život v obci, aktivity občanů, podnikání, péče o veřejná prostranství a krajinu, zeleň v obci a připravované záměry a informační technologie obce.

Vítěz celostátního kola zde ale nekončí – postupuje ještě do soutěže Evropská cena obnovy vesnice. Českou republiku zde reprezentovala středočeská obec Ratměřice, která byla vesnicí roku 2010 a v roce 2011 nás reprezentovala obec Komňa ze Zlínského kraje.

Letos v březnu byl vyhlášen již devatenáctý ročník soutěže Vesnice roku. Přihlášky do soutěže měly obce možnost podávat téměř dva měsíce – od samotného vyhlášení do začátku května. Přihlášeno je celkem 273 obcí ze 13ti krajů ČR, vyhodnocení a navštívení obcí proběhne v průběhu května a června. Vítěze celostátního kola a nositele titulu Vesnice roku 2013 oznámí ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský dne 14. září 2013 v Luhačovicích.

Letošní ročník dále nabízí jednu novinku, a to dobrovolnou kategorii Video vesnice roku, kdy všechny přihlášené obce mohou natočit krátká videa, díky nimž umožní široké veřejnosti do obce nahlédnout, seznámit je krátce s jejími obyvateli a místní atmosférou. Smyslem videa je přinést co nejpestřejší obraz dané vesnice a představit např. nějaké projekty, které činí obec zajímavou.