V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vesnice roku

16.5.2013

Již známá soutěž s názvem Vesnice roku v Programu obnovy venkova se každoročně vyhlašuje už od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkovských oblastí k aktivní účasti na jejich rozvoji, vyzdvihnout jejich pestrost a rozmanitost a upozornit tak i širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž se ale netýká jen občanů, ale také představitelů obcí, kteří se spolu s občany do soutěže aktivně zapojují prostřednictvím rozvíjení místních tradic a společenské života v obci vůbec.

Vyhlašovatelem soutěže je od roku 1996 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. V roce 2007 se k vyhlašování přidalo také Ministerstvo zemědělství. Zmíněné vyhlašování každoročně probíhá na jarním Dnu malých obcí v Praze. Soutěž probíhá ve dvou kolech – v krajském a celostátním, kdy do celostátního kola postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, která v kole krajském obdržela ocenění „Zlatá stuha“. V celostátním kole se pak vyhodnocují první tři místa.

A jakých oblastí se vyhodnocení týká? Je jich několik, např. koncepční dokumenty, společenský život v obci, aktivity občanů, podnikání, péče o veřejná prostranství a krajinu, zeleň v obci a připravované záměry a informační technologie obce.

Vítěz celostátního kola zde ale nekončí – postupuje ještě do soutěže Evropská cena obnovy vesnice. Českou republiku zde reprezentovala středočeská obec Ratměřice, která byla vesnicí roku 2010 a v roce 2011 nás reprezentovala obec Komňa ze Zlínského kraje.

Letos v březnu byl vyhlášen již devatenáctý ročník soutěže Vesnice roku. Přihlášky do soutěže měly obce možnost podávat téměř dva měsíce – od samotného vyhlášení do začátku května. Přihlášeno je celkem 273 obcí ze 13ti krajů ČR, vyhodnocení a navštívení obcí proběhne v průběhu května a června. Vítěze celostátního kola a nositele titulu Vesnice roku 2013 oznámí ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský dne 14. září 2013 v Luhačovicích.

Letošní ročník dále nabízí jednu novinku, a to dobrovolnou kategorii Video vesnice roku, kdy všechny přihlášené obce mohou natočit krátká videa, díky nimž umožní široké veřejnosti do obce nahlédnout, seznámit je krátce s jejími obyvateli a místní atmosférou. Smyslem videa je přinést co nejpestřejší obraz dané vesnice a představit např. nějaké projekty, které činí obec zajímavou.