INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Venkov v nouzi. Pomohou evropské fondy?

21.3.2014

Dne 17.2.2014 proběhlo ve Zlíně Krajské shromáždění starostů, které pořádalo Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR). Kromě zlínských starostů se shromáždění zúčastnili také poslanci a senátoři Zlínského kraje, např. Alena Gajdůšková (senátorka ČSSD, místopředsedkyně Senátu), Petr Gazdík (místopředseda Poslanecké sněmovny, poslanec TOP 09 a STAN), Jiří Čunek (senátor KDU-ČSL) a další, a nechyběl také primátor statutárního města Zlína Miroslav Adámek.

Dne 17.2.2014 proběhlo ve Zlíně Krajské shromáždění starostů, které pořádalo Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR). Kromě zlínských starostů se shromáždění zúčastnili také poslanci a senátoři Zlínského kraje, např. Alena Gajdůšková (senátorka ČSSD, místopředsedkyně Senátu), Petr Gazdík (místopředseda Poslanecké sněmovny, poslanec TOP 09 a STAN), Jiří Čunek (senátor KDU-ČSL) a další, a nechyběl také primátor statutárního města Zlína Miroslav Adámek. Ti společně zformulovali hlavní požadavky a cíle nového programovacího období 2014 – 2020. Zlínští starostové zároveň vyzvali vládu k výraznější podpoře venkova.
Dle dostupných informací by mohly operační programy v novém evropském programovacím období 2014 – 2020 přinést až více než 500 mld. Kč. Určitá část prostředků bude určena k rozdělení prostřednictvím místních akčních skupin (MAS). A právě ty považují starostové za vůbec nejdůležitější, což také zdůraznili přítomným zákonodárcům.

V první části jednání tajemník SMS ČR Tomáš Chmela průřezově zhodnotil předchozí programovací období trvající v letech 2007 – 2013, kde mimo jiné zmínil problémové periferní oblasti Zlínského kraje, které obecně nejméně čerpaly prostředky z evropských fondů. Později na něj navázal předseda SMS ČR Petr Žůrek, který se v prezentaci zaměřil na uplatnění MAS ČR a jejich přípravou na nové období.

Ve druhé části zmíněný tajemník Tomáš Chmela poukázal na těžkou pozici menších obcí při různých strategických vyjednáváních, protože je zřejmé, že naopak větší města mají postavení v těchto procesech bezpochyby lepší. Řeč byla také o Integrovaných územních investicích (ITI), protože jedním z návrhů SMS ČR je zařadit město Zlín právě do tohoto programu. Zlínský kraj by si tím výrazně vylepšil své postavení.
Krajské shromáždění proto nakonec přijalo toto usnesení:

„Vyzýváme vládu ČR, aby zlínskou aglomeraci zahrnula mezi ITI, a také žádáme přítomné zákonodárce za Zlínský kraj, aby podpořili finanční alokaci na metodu CLLD (tj. pro MAS) v minimální výši 35 mld. Kč na projekty z kohezní politiky, která bude uvedena v Dohodě o partnerství ČR s EU.“

Oběma těmto návrhům byla přislíbena stoprocentní podpora. Pokud se tedy oba návrhy prosadily dále, pro zanedbaná území Zlínského kraje by to znamenalo obrovskou příležitost. Vyčleněné prostředky by sloužily hlavně pro podporu zaměstnanosti, na čemž se jednomyslně shodli starostové i zákonodárci.